3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

"حاشیه پیروزی به همان اندازه بزرگ خواهد بود که در سال 2014": یوگا آدیتیانات بر روی بپولز

Gorakhpur Uttar Pradesh nbsp نکات برجسته در Gorakhpur یوگا Adityanath یکی از رای دهندگان زودرس امروز صبح گفت که او مطمئن است که دوباره Gorakhpur Phulpur با حاشیه بزرگ بازپس گیری او همچنین SP BSP معامله نامشخص و فرصت طلبانه لبخند یوگا Adityanath لبخند علامت پیروزی همه جا حاضر پس از ریخته شدن رای خود را امروز صبح برای لک صبحا توسط انتخابات در اوتار پرادش به NDTV گفت که او در حاشیه پیروزی تا سال 2014 مطمئن است. وزیر ارشد ارتش عراق در انتخابات عمومی سال 2014 به پیروزی خیره کننده BJP اشاره کرد که در آن 71 درصد از 80 صندلی های S