3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

استفان شوارتزمن برای حفظ دونالد تامپز به پکن احترام می گذارد

روز بعد از آنکه رییس جمهور دونالد تامپم با ارائه پیشنهاد یک جنگ تجاری که می تواند چین را فریز کند، چین را در معرض خطر جنگ تجاری قرار داد، او در Mar Club Lago Club در فلوریدا با یک همسایه و سرمایه گذار میلیاردر پالم بیل که برای بیش از یک سال تلاش کرده بود از چنین حرکتی جلوگیری کند استفان مدیر اجرایی شوارتزن گروه Blackstone Group یک غول سهامدار خصوصی بود که پول کمپین را برای پول خرج کرد یا او را در طول مسابقات ریاست جمهوری 2016 تأیید نکرد اما از زمان انتخابات، شوارتزمن به عنوان یکی از اهداکنندگان تلخ ترین اهدا شد و همچنین مشاور اصلی با نادرترین و دسترسی منظم به رئیس جمهور