3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

با وجود تعرفه ها، دونالد تامپو با چین با صدای خشن تر می شود

واشنگتن در حالی که واردات واردات فولاد و آلومینیوم را کاهش می دهد، رئیس جمهور دونالد ترامپ، موضع تسلیم بیشتری نسبت به چین با اشاره به مذاکرات در حال انجام برای محکوم کردن واشنگتن به افزایش کسری تجاری دوجانبه با پکن داشت. ما درحال مذاکره با چین هستیم. ما در حال مذاکره بزرگ هستیم. من نمی دانم که هر چیزی از آن می آید Trump گفت: در کاخ سفید در حالی که راه اندازی موانع تجاری جدید آنها بسیار مفید بود رئیس جمهور XI احترام زیادی برای احترام زیادی Trump اضافه شده ما در حال رفتن به کاهش کسری بودجه یکی از راه های دیگر Tr