3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

رییس جمهور سریلانکا قانون را از بین می برد و وزیر را پس از شورش های عمومی می پذیرد

COLOMBO nbsp رئیس جمهور سریلانکا ماتریپالا سیریزنا امروز، رنیل ویکمزینگ، نخست وزیر را به عنوان وزیر قانون و نظارت در برابر خشونت تازه بین اکثریت بوداییان سینالا و اقلیت مسلمانان در ناحیه کندی با وجود اعمال اورژانسی در سراسر کشور جایگزین کرد. رانجیت Madduma Bandara یک سیاستمدار ارشد از حزب متحد ملی ویکرمسنج UNP امروز صبح به عنوان وزیر جدید پلیس آقای سوئیس سوگند یاد کرد. وی با 11 سال سابقه درگذشت آقای ویکرمسنج به عنوان وزیر دادگستری تحت تأثیر تنش های نژادی در ناحیه مرکزی کندی از روز دوشنبه درگذشت.