3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

سرنا ویلیامز از غارهای هند توسط خواهر زهره اخراج شده است

سرنا ویلیامز بازگشت به تنیس مسابقات دوشنبه به پایان ناگهانی دوشنبه به عنوان او از سقوط کرد از هند ولز با شکست 6 3 6 4 به خواهرش زهره ونوس بسته 29 ماموریت حرفه ای بین دو در نقطه دوم بازی خود را به عنوان سرنا رفت فورهند برای پایان دادن به مسابقه سوم مسابقه دهمین زهره بذر را به دور از 16 حرکت می دهد که در آن با Anastasija Sevastova یا 12th گلدان جولیا جورج روبرو خواهد شد. این اولین ملاقات بین دو خواهر بود زیرا آنها در نهایت از استرالیا 2017 باز که سرنا موفق شد قبل از اینکه یک موقت 15 ماهه به دلیل او به دست آورد