3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

شامی، متهم به همسر آزار و اذیت، اکنون برای فساد تحقیق می شود

کمیته مدیران BCCI از جناح ضد فساد هیئت مدیره خواست تا تحقیقات خود را در رابطه با یک معامله نقدی محکوم به خرج داده شده توسط پیمان هندی Mohammad Shami بپرسد. همسر بوشهری پیشتر شکایت کرده بود که شامی به دبی رفته و حتی ساخته شده است برخی از معاملات نقدی منفجر شده CoA یک ضبط صوتی از مکالمه تلفنی بین شامی و همسرش حسین جهان را شنید که در آن اشاره به یک محمد محمد بحی است که ادعا می شود برخی از پول ها را از طریق یک خانم حصین پیش از آن که شامی قبول کرد