3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مرکز نور در دادگاه عالی، مرکز دیدار با کشورهای حوضه Cauvery

New Delhi nbsp وزارت صنایع آب و فاضلاب امروز جلسه مشاوره ای با مقامات ارشد دولتی سه دولت حوضه کوروری از جمله کارناتاکا و تامیل نادو و پودوچری برگزار کرد تا در مورد نحوه اجرای یک طرح در نظر گرفته شود که در راستای یک نظم دیوان عالی اخیر در ارتباط با با اختلاف در جلسه تصمیم گرفتیم که کشورهای عضو توصیه های خود را نسبت به ساختار طرح اعمال نمایندگان و مسئولیت های خود ارائه دهند. طرح باید در عرض شش هفته از 16 فوریه، زمانی که دادگاه عالی اعلام کرد آی تی