3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

معلم دهلی در حالی که خودش را می کشد کشته شد نسل نوجوان اسلحه داشت

New Delhi nbsp معلم 25 ساله در حالی که برای خودسوزی همراه با نسل نوجوانش کشته شد، که به طور تصادفی باعث می شود که ماشینی از تپانچه نگهداری شود. مردی که به نام Prashant شناخته شد، در روز پنج شنبه هنگامی که این ترسناکی افتاد گفته می شود که این گلوله توسط پسر 17 ساله اخراج شده است و تیرک مجوز متعلق به پدرش است که فروشنده ملک است. معلم مدرسه به بیمارستان متروکه که در آن اعلام شده توسط پلیس پزشکان اعلام شده بود، عجله کرد. نظرات پلیس پرونده علیه جزئی و حرفه ای خواهد بود