3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

10 نقل قول توسط استفان هاوکینگ که از شما الهام می گیرد

10 نقل قول الهام بخش از استفان هاوكینگ زندگی می تواند بسیار غم انگیز باشد اگر آن را از دست ندهید انسان بزرگترین دستاورد ها را با صحبت كردن و بزرگترین اشتباهات خود را با صحبت كردن نكات هوش توانایی انطباق با تغییر بزرگترین دشمن دانش جهل نیست توهم دانش من هیچ نظری ندارم افرادی که از IQ شان شکایت دارند بازنده هستند استفن هاوکینگ گفته است ما فقط باید به خودمان نگاه کنیم تا ببینیم چگونه زندگی هوشمند ممکن است به چیزی تبدیل شود که ما نمی خواهیم آن را ببینیم اتلاف وقت زمان عصبانیت است در مورد ناتوانی من باید با زندگی و