3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

Cecil شیر "تحمل بی رحمانه باور نکردنی برای حداقل 10 ساعت: کتاب

Booze محرمانه شلاق را از کارکنان شکار تکان دادند. آنها در ماه ژوئیه 2015 در تپه های سافاری در ناحیه زیمبابوه وارد تشنه شدند. جیب های آنها چاق بودند با پول نقد. نوشیدنی ها ناپدید شدند و آنها در مورد یک شیرین بزرگ که روز قبل توسط یک شکارچی غواصی بازدید می کردند سخن می گفتند براساس یک کتاب جدید توسط اندرو لورید، پژوهشگر دانشگاه آکسفورد، این کار را برای اولین بار در سرتاسر جهان نشان می دهد، اگر شکارچیان در مورد سیسیل، شیر شیرین 12 ساله، چگونه C