عملکرد سیستم فن و قطعات بکار رفته در خودروی سوزوکی(قسمت اول)

عملکرد سیستم فن و قطعات بکار رفته در خودروی سوزوکی(قسمت اول)

در ابتدا با بازکردن سوئیچ ecm اطلاعات مربوط به دمای آب را از سنسور ECT دریافت می کند و در دمای معین دستور راه اندازی فن را به رله ها صادر می کند.

با تحریک رله ها عملکرد سیستم فن در سه دور (کند، میانی و تند ) در دمای های مشخص آغاز می شود.

بین خودور سوزوکی 2000 و 2400 حدود 5 درجه سانتیگراد اختلاف دما در برنامه ECM وجود دارد.

پس از گرم شدن خودور و رسیدن دما یآب به دمای مشخص شده با وجود برق مستقیم و بعد سوئیچبر روی رله های فن، سیستم به فرمانECM شروع به کار می کند که در اینجا به بررسی مسیر برق رسانی در دور های کند و میانی و تند می پردازیم.

نکته:

در خودرو کیزاشی رله های فن در داخل جعبه فیوز موتور می باشد ولی در خودروی سوزوکی ویتارا به صورت مجزا در داخل موتور پشت چراغ سمت راننده در داخل جعبه ای قرار گرفته اند.

نقشه برق فن ها و رله های فن:

به طور کلی :

برق+ تحریک رله ها از سوئیچ -جعبه فیوز شماره 3 (داخل اطاق) {فیوز شماره15A-32} -به پایه های شماره 5 رله های 1و2وشماره 3 فن ها.

لازم به ذکر است منفی تحریک رله ها از ECM به ترتیب برای راه اندازی دور کند پایه 46ECM  ودور میانی ابتدا پایه 47 و46 , ECM و سپس پایه 48ECM و دور تند پایه 48 و47 و46 ECM از کانکتور E23 ارسال می گردد.

(لازم به ذکر است هرکانکتورECM دارای 60 پایه می باشد و کانکتور E23 در سمت چپ دسته سیم قرار می گیرد)

نقشه برق فن ها و رله های فن (دور کند فن ها)

عملکرد سیستم فن و قطعات بکار رفته در سیستم فن خودروی تندر 90.

باید توجه داشت که این خودرو نیز مثل خودروی 206 دارای یک دستگاه موتور فن و دوعدد رله جهت دور کند وتند ویک عدد مقاومت جهت سری کردن ولتاژ در هنگام راه اندازی دور کند می باشد.

دور کند(مدار سری): در هنگام راه اندازی فن در دور کند توسط ECU موتور جریان خروجی پس از عبور رله دور کند که داخل جعبهفیوز موتور قرار گرفته است به سمت مقاومت واقع در قسمت جلو و پایین رادیاتور رفته و سپس به سمت موتور فن ارسال می گردد و چون مدار به صورت سری قرار گرفته ولتاژ ارسالی به موتور فن نصف می گردد و در تنیجه موتور فن با دور کند شروع به کار می کند.

دور تند(مدار موازی): در هنگام راهخ انمدازی سیستم فن در دور تند توسط ECU موتور مدار به صورت موازی بوده و ولتاژی که به موتورفن می رسد 12 ولت می باشد رله دور تند نیز در داخل جعبه فیوز موتور قرار دارد.

ECU  موتور زمانی دستور راه اندازی دور تند را صادر می کند که :اولا فرمان راه اندازی سیستم کولر صادر شود و دراین زمان حتما باید مقدار گاز کامل ویا قطعات مربوط به سیستم کولر و سیم کشی مربوطه سالم باشد.

ثانیا:ECU موتور متوجه ایراداتی از قبیل خرابی مقاومت ویا رله دور کند ویا بروز عیب در سیستم گردش آب از قبیل گیر بودن ترموستات ، خرابی درب رادیاتور ، سوختن واشر سرسیلندر و وجود هوا در سیستم گردش آب( با توجه به اطلاعاتی که ECU از سنسور دمای آب در یافت می کند) گردد.

نکته:لازم به ذکر است که در صورت عدم ارسال دستور راه اندازی فن ها قبل از اقدام به تعوض ECU ترمینال های اینترکانکتور ECU از نظر عقب کشی مورد بازدید قرار گیرد.

(مسیر دور تند به صورت نقطه چین در نقشه مشخص شده)

نکته: باتوجه به یکی بودن کانکتورهای مقاومت فن و موتور فن از نظر اتصال دقت لازم را داشته باشید که این کانکتور ها اشتباها به جای وصل نشوند کانکتور موتور فن با روکش سبز و کانکتور مقاومت دارای روکش نارنجی می باشد در صورت جابه جایی این دو کانکتوربه جای هم در هنگام راه اندازی دور کند چراغ استپ روشن شده و نشانگر دمای آب تا انتها بالا می رود و مقاومت فن داغ شده و احتمالسوختن آن وجود دارد.

اگر بعد از خاموش خودور دورکند یا تند فن به مدت کوتاهی کار کند(در صورت گرم بودن موتور) ایراد محسوب نمی شود هنگام خاموش شدن خودور، گردش جریان آب که توسط واتر پمپ انجام می شود متوقف می گردد از طرفی گرمای ناشی از احتراق هنوز درپیستون . بلوک سیلندر و سر سیلندر وجود دارد که به مایع خنک کننده که سالن شده منتقل می گردد بنابراین در تابستان ها این انتقال حرارت باعث افزایش شدید دمای آب داخل موتور می شود و درنتیجه مکن است در بعضی موارد فن در حالت موتور خاموش نیز به کار خود ادامه دهد.

در این خودرو اتصال منفی زیر باتری نقش بسزایی در عملکرد سیستم فن و نشانتگر دمای آب دارد بنابراین در صورت مشاهده نوسان در نشانگر دمای آب ویا اختلال در سیستم فن اتصال منفی بایدبه دقت مورد بررسی قرار گیرد.

عملکرد سیستم فن و قطعات به کار رفته در سیستم فن 206.

قطعات الکتریکی بکار رفته در سیستم فن در این خودرو عبارتند از:BM34 (جعبه فیوز موتور) – ECU – سنسور دمای آب – دو عدد رله فن – مقاومت فن واقع در جلوی رادیاتور بر روی سینی فن – موتور فن .

در این خودرو از یک عدد موتور فن استفاده شده است لازم به ذکر است یکی از نقاط ضعف سیستم های تک فن این است که در هنگام بروز ایراداتی از قبیل گیر کردن موتور فن به صورت مکانیکی و یا در هنگام بروز تصادفات از ناحیه جلوی خودرو می تواند منجر به سوختن فیوز مربوطه ویا مقاومت ودر نهایت خود موتور فن گردد و درخودروهایی که دارای دو عدد موتور فن می باشند اگر یکی از آنها به هر نحوی دچار گیر مکانیکی گردد دیگری با دور تند شروع به کار می کند و درنتیجه مالک خودرو می تواند در شرایط خاص خودرو را به نزدیک ترین نمایندگی برساند تا رفع عیب گردد.

دور کند (مدار سری)

پس از دریافت اطلاعات سنسور دمای آب مبنی بر عملکرد دور کند فن،ECU موتور باراسال بدنه ای به رله A(رله بالایی) آن را تحریک می نماید برق اصلی و تحریک مثبت این رله از BM34 (مدول1 و مدول2) تامین می گردد با تحریک شدن رله برق خروجی به مقاومت و در نهایت به موتور فن می رسد وفن با دور کند شروع به کار می کند.

دور تند(مدار موازی)

پس از دریافت اطلاعات از طرف سنسور دمای آب مبنی بر عملکرد دورتند فن، ECU  موتور با ارسال بدن های به رله B (رله پایینی) آن را تحریک می نماید برق اصلی و تحریک مثبت این رله از BM34 (مدول 1 و مدول 2) تامین می گردد با تحریک شدن رله برق خروجی به موتور فن می رسد و فن با دور تند شروع به کار می کند.

(مسیر دور تند به صورت نقطه چین در نقشه مشخص شده )

نکته:

  • برق مثبت سیم پیچ رله A از مدول 2-BM34 فیوز شماره F8 تامین می گردد و برق تغذیه ECU نیز از همین فیوز تامین می گردد بنابراین یکی از دلایل سوختن این فیوز که می تواند منجر به خاموش شدن ویا روشن نشدن این خودرو گردد اتصال کوتاه شدن این رله می باشد.
  • برق مثبت سیم پیچ رله B از مدول 2-BM34 فیوز شماره F1 , و برق مثبت چراغ دنده عقب نیز از همین فیوز تامین می گردد. بنابراین اتصال کوتاه شدن چراغ دنده عقب می تواند باعث سوختن این فیوز ویا از کار افتادن دور تند فن گردد.

آیا باقطعاتی که در راه اندازی سیستم فن نقش دارندآشنا هستید؟؟؟

1- سنسور دمای آب: درپشت سر سیلندر ویا جلوی آن در مسیر جریان آب قرارگرفته است. دو نوع سنسور دمای آب وجود دارد،سر قهوه ای (PTC) که تحت فرمان کنترل یونیت فن می باشد ویا سرسبز(NTC) که تحت فرمان ECU انژکتور می باشد . در ادامه توضیحات بیشتری داده خواهد شد.

2- کنترل یونیت فن: در سمت چپ شاسی ،پشت چراغ راننده قرار گرفته و وظیفه آن ، دریافت اندازه دمای آب از سنسورPTC (سر قهوه ای) و سپس ارسال منفی به رله ها جهت راه اندازی موتور فن می باشد.

3- رله فن:برروی دیاق سینی جلو، پشت جلو پنجره قرار گرفته و وظیفه آن دریافت منفی از یونیت فن یا ECU و سپس ارسال برق خروجی به موتور فن ها می باشد.

4- دو عدد موتور فن:که در قسمت پایین دیاق سینی جلو قرار گرفته اند وبا شروع به کار کردن این موتور فن ها پروانه های متصل به آنها نیز شروع به چرخش می نمایند. پروانه فن ها به دو صورت پیچی و خاری می باشند و نوع پیچی آن از سمت چپ بسته می شود.

5- جعبه فیوز کالسکه ای:واقع برروی گلگیر سمت راننده از سمت داخل است که وظیفه آن تقسیم برق می باشد و پس از باطری برق رسانی به تمام نقاط از جمله سوییچ و کلیه قطعاتی که نیاز به برق مستقیم دارند را انجام می دهند.با روشن شدن موتور و بالا رفتن دمای آب در حد آستانه اول و دوم با اعلام سنسور دمای آب دستور راه اندازی فن دور کند یا تند فن از طریق ECU موتور ویا یونیت فن صادر می گردد . نحوه عملکرد سیستم فن در خودرو های تولید داخل به دو صورت سری و موازی می باشد.

مدار سری

مصرف کننده ها در مدار سری به صورت خطی یا پشت سر هم قرار گرفته به طوری که قطع شدن یکی از آنها باعث از کار افتادن دیگری می شود.در این مدار ولتاژ ها با هم جمع می شوند ولی شدت جریان ها برابرند یعنی هنگامی که از باتری 12 ولتی استفاده می شود باید مجموع ولتاژ مصرف کننده هایی که در مسیر قرار می گیرند 12 ولت باشد.

لازم به ذکر است دور کند سیستم فن به صورت مدار سری می باشد.

مدار موازی

مصرف کننده ها در مدار موازی به موازات هم (به صورت جداگانه) قار گرفته بوریکه قطع شدن یکی تاثیری در بقیه ندارد. دراین مدار شدت جریانها با هم جمع می شوند ولی ولتاژها برابرند یعنی هنگامی که از باتری 12 ولتی استفاده می شود هر کدام از مصرف کننده ها به صورت جداگانه با ولتاژ 12 ولتی شروع به فعالیت می نماید.

لازم به ذکر است دور تند سیستم فن به صورت مدار موازی می باشد.

دور کند (مدار سری)

پس از دریافت اطلاعات از طرف سنسنور دمای آب مبنی بر عملکرد دور کند فن،ECU(یونیت) با ارسال بدنه ای به رله A (سمت راننده) آنرا تحریک می نماید برق های مثبت این رله از جعبه تقسیم برق (کالسکه ای) تامین می گردد و پس از تحریک رله، برق خروجی به موتور فن A(سمت راننده) رسیده و پس از آن به رلهC (سمت شاگرد) و درنهایت به موتور B دارای منفی دائم می باشد مدار کامل می گردد لازم به ذکر است ولتاژ مصرفی هر کدام از موتور فنها در دور کند 6 ولت می باشد.

دور تند(مدار موازی)

پس از دریافت اطلاعات از طرف سنسور دمای آب مبنی بر عملکرد دور تند فن،ECU(یونیت) با ارسال بدنه به رله های AوBوC آنها را تحریک می نماید برق مثبت این رله ها از جعبه تقسیم برق (کالسکه ای) و جعبه فیوز اصلی تامین می گردد پس از تحریک رله ها برق خروجی به موتور فنA (سمت راننده) و موتور فنB (سمت شاگرد ) می رسد لازم به ذکر است که ولتاژ مصرفی هرکدام از موتور فن ها در دور تند 12 ولت می باشد.

آیا با نحوه عملکرد سیستم خنک کننده خودرو آشنا هستید؟؟؟

از آنجایی که انرژی زیادی در موتور خودرو به گرما تبدیل می شود ، سیستم خنک کاری در عملکرد موتور یک خودرو نقش بسزایی ایفا می کند و مهمترین وظیفه سیستم خنک کننده ، جلوگیری از گرم شدن بیش از حد مجاز از طریق انتقال گرما به آب و سپس به هوای بیرون خودرو است. موتور خودرو بهترین عملکرد را در دمای مناسب و بهینه خود دارد. مهمترین اجزاء سیستم خنک کننده به صورت کلی به دوقسمت مکانیکی(واتر پمپ، ترموستات، شلنگها، کانل های مدار آب ، رادیاتور ودرب رادیاتور) و الکتریکی (موتور فن ها، رله های فن،ecu (یونیت فن) ، سنسور دمای آب ، جعبه تقسیم برق، فیوز ها و دسته سیم مربوط به فن ها) تقسیم بندی می شود.

وقتی موتور سرد است تبدیل انرژی حرارتی به مکانیکی در آن با نقصان موواجه می شود و درنتیجه بازده موتور کمتر و آلودگی ایجاد شده بیشتر می شود.

وظیفه دیگر سیستم خنک کاری این است که به موتور اجازه دهد سریعتر به دمای بهینه و مناسب برسد و گرم شود، سپس موتور را در دمایی ثابت نگه می دارد. درون موتور خودرو سوخت به طور دائم می سوزد و عمل احتراق انجام می شود گرمای حاصل از احتراق به میزان زیادی از طریق اگزوز خارج می شود اما مقداری از گرمای ایجاد شده به اجزاء داخلی موتور منتقل می شود و باعث افزایش دما و درنتیجه گرم شدن موتور می گردد پس باید سیستمی باشد که این دما را در تمام شرایط کاری موتور کنترل نموده و از افزایش و یا کاهش بیش از حد آن جلوگیری کند.در اصطلاح به این سیستم کنترلی سیستم خنک کننده موتور می گویند و سیستم فن یکی از اجزاء مهم تشکیل دهنده آن می باشد ودر ادامه مطالب به بررسی سیستم فن در محصولات ایران خودرو می پردازیم.

نحوه عملکرد سیستم فن در خودرو های پژو 405 ،پارس،سمند،rd و roa سنسورهای بکار رفته جهت اطلاع رسانی از دمای آب در این خودرو ها از دو نوع مقاومت های ntc(فشنگی سر سبز) و ptc(فشنگی سر قهوه ای) می باشد که در حال حاضر نوعptc فقط در پارسelx کاربرد دارد و بقیه خودرو های جدید از ntc استفاده شده است.

سنسورptc:

با افزایش دما مقاومت آن نیز افزایش پیدا می کند یعنی با افزایش مقاومت سنسور در حالتی که به حد آستانه اول ویا دوم برسد فرمان راه اهندازی فن دور کند ویا دور تند با ارسال بدنه از طرف یونیت فن صادر می گردد لازم به ذکر است در این سیستم با افزایش مقاومت می توانیم زمان راه اندازی فن را جلوتر بیندازیم.

سنسور NTC:

با افزایش دما مقاومت آن کاهش پیدا می کند یعنی با کاهش مقاومت سنسور در حالتی که به حد آستانه اول و یا دوم برسد فرمان راه اندازی فن دور کند ویا ذور تند با راسال بدنه از طرف ECU موتور صادر می گردد.

لیست امداد خودرو های موجود در تهران

ردیف شعبه های امداد خودرو تهران
1 امداد خودرو صد دستگاه    /یدک کش خودروی صد دستگاه
2 امداد خودرو 13 آبان   / ید کش خودروی 13 آبان
3 امداد خودروی پانزده خرداد / ید کش خودروی پانزده خرداد
4 امداد خودروی 16 آذر / ید کش خودروی 16 آذر
5 امداد خودروی 17 شهریور/ ید کش خودروی  17 شهریور
6 امداد خودروی چهار صد دستگاه/ ید کش خودروی چهار صد دستگاه
7 امداد خودروی هفت تیر/ ید کش خودروی هفت تیر
8 امداد خودروی مرادآباد/ ید کش خودروی مرادآباد
9 امداد خودروی آبک/ ید کش خودروی آبک
10 امداد خودروی عباسی/ ید کش خودروی عباسی
11 امداد خودروی اباذر/ ید کش خودروی اباذر
12 امداد خودروی عباس آباد/ ید کش خودروی عباس آباد
13 امداد خودروی عباسیه/ ید کش خودروی عباسیه
14 امداد خودروی آبدانان/ ید کش خودروی آبدانان
15 امداد خودروی  امامزاده عبدا…/ ید کش خودروی امامزاده عبدا…
16 امداد خودروی سازمان آب/ ید کش خودروی سازمان آب
17 امداد خودروی دبستان/ ید کش خودروی دبستان
18 امداد خودروی ابو سعید/ ید کش خودروی ابو سعید
19 امداد خودروی ابوذر/ ید کش خودروی ابوذر
20 امداد خودروی افراسیابی/ ید کش خودروی افراسیابی
21 امداد خودروی افسریه/ ید کش خودروی افسریه
22 امداد خودروی آگاهی/ ید کش خودروی آگاهی
23 امداد خودروی اقدسیه/ ید کش خودروی اقدسیه
24 امداد خودروی آهنگ/ ید کش خودروی آهنگ
25 امداد خودروی آهنگران/ ید کش خودروی آهنگران
26 امداد خودروی اهر/ ید کش خودروی اهر
27 امداد خودروی هلال احمر/ ید کش خودروی هلال احمر
28 امداد خودروی احتشامیه/ ید کش خودروی  احتشامیه
29 امداد خودروی عجب شیر/ ید کش خودروی عجب شیر
30 امداد خودروی آجودانیه/ ید کش خودروی آجودانیه
31 امداد خودروی باکری/ ید کش خودروی باکری
32 امداد خودروی البرز/ ید کش خودروی البرز
33 امداد خودروی اتوبان امام علی/ ید کش خودروی اتوبان امام علی
34 امداد خودروی علی آباد/ ید کش خودروی علی آباد
35 امداد خودروی المهدی/ ید کش خودروی المهدی
36 امداد خودروی امانیه/ ید کش خودروی امانیه
37 امداد خودروی امین حضور/ ید کش خودروی امین حضور
38 امداد خودروی امیر آباد/ ید کش خودروی امیر آباد
39 امداد خودروی امیریه/ ید کش خودروی امیریه
40 امداد خودروی امجدیه خاقانی/ ید کش خودروی امجدیه خاقانی
41 امداد خودروی انبار نفت/ ید کش خودروی انبار نفت
42 امداد خودروی اندرزگو/ ید کش خودروی اندرزگو
43 امداد خودروی شهرک اندیشه/ ید کش خودروی شهرک اندیشه
44 امداد خودروی شهرک آپادانا/ ید کش خودروی شهرک آپادانا
45 امداد خودروی اراج/ ید کش خودروی اراج
46 امداد خودروی آران و بیدگل/ ید کش خودروی آران و بیدگل
47 امداد خودروی آرارات/ ید کش خودروی آرارات
48 امداد خودروی مقدس اردبیلی/ ید کش خودروی مقدس اردبیلی
49 امداد خودروی اردبیل/ ید کش خودروی اردبیل
50 امداد خودروی اردل/ ید کش خودروی اردل
51 امداد خودروی اردستان/ ید کش خودروی اردستان
52 امداد خودروی آرژانتین/ ید کش خودروی آرژانتین
53 امداد خودروی آریا شهر(صادقیه)/ ید کش خودروی آریا شهر(صادقیه)
54 امداد خودروی ارامنه/ ید کش خودروی ارامنه
55 امداد خودروی بلوار ارتش/ ید کش خودروی بلوار ارتش
56 امداد خودروی اسد آباد/ ید کش خودروی اسد آباد
57 امداد خودروی شهید اسدی/ ید کش خودروی شهید اسدی
58 امداد خودروی عسلویه/ ید کش خودروی عسلویه
59 امداد خودروی امامزاده حسن/ ید کش خودروی امامزاده حسن
60 امداد خودروی آسمانها/ ید کش خودروی  آسمانها
61 امداد خودروی اشرفی اصفهانی/ ید کش خودروی اشرفی اصفهانی
62 امداد خودروی اشتهارد/ ید کش خودروی  اشتهارد
63 امداد خودروی آشتیانی/ ید کش خودروی آشتیانی
64 امداد خودروی اتابک/ ید کش خودروی اتابک
65 امداد خودروی ایوانک/ ید کش خودروی ایوانک
66 امداد خودروی آذربایجان/ ید کش خودروی آذربایجان
67 امداد خودروی آذر شهر/ ید کش خودروی آذر شهر
68 امداد خودروی آذری/ ید کش خودروی آذری
69 امداد خودروی ازگل/ ید کش خودروی ازگل
70 امداد خودروی شهرک آزمایش/ ید کش خودروی شهرک آزمایش
71 امداد خودروی اتوبان بابایی/ ید کش خودروی اتوبان بابایی
72 امداد خودروی اتوبان باقری/ ید کش خودروی اتوبان باقری
73 امداد خودروی شهرک شهید باقری/ ید کش خودروی شهرک شهید باقری
74 امداد خودروی بهاباد/ ید کش خودروی بهاباد
75 امداد خودروی بدره/ ید کش خودروی بدره
76 امداد خودروی بهار/ ید کش خودروی بهار
77 امداد خودروی بهاران/ ید کش خودروی بهاران
78 امداد خودروی بهارستان/ ید کش خودروی بهارستان
79 امداد خودروی بهبهان/ ید کش خودروی بهبهان
80 امداد خودروی شیخ بهائی/ ید کش خودروی شیخ بهائی
81 امداد خودروی بهمنیار/ ید کش خودروی بهمنیار
82 امداد خودروی شهرک 22 بهمن/ ید کش خودروی شهرک 22 بهمن
83 امداد خودروی بهرمان/ ید کش خودروی بهرمان
84 امداد خودروی باخرز/ ید کش خودروی باخرز
85 امداد خودروی برخوار/ ید کش خودروی  برخوار
86 امداد خودروی باروت کوبی/ ید کش خودروی باروت کوبی
87 امداد خودروی باشگاه نفت/ ید کش خودروی باشگاه نفت
88 امداد خودروی شهرک بعثت/ ید کش خودروی شهرک بعثت
90 امداد خودروی بهبودی/ ید کش خودروی بهبودی
91 امداد خودروی لاله زار نو/ ید کش خودروی لاله زار نو
92 امداد خودروی بهداشت/ ید کش خودروی بهداشت
93 امداد خودروی بریانک/ ید کش خودروی بریانک
94 امداد خودروی بیله سوار/ ید کش خودروی بیله سوار
95 امداد خودروی کوی بیمه/ ید کش خودروی کوی بیمه
96 امداد خودروی بینالود/ ید کش خودروی بینالود
97 امداد خودروی بیرجند/ ید کش خودروی بیرجند
98 امداد خودروی بجنورد/ ید کش خودروی بجنورد
99 امداد خودروی حصار بوعلی/ ید کش خودروی حصار بوعلی
100 امداد خودروی بوکان/ ید کش خودروی بوکان
101 امداد خودروی بولیوار/ ید کش خودروی بولیوار
102 امداد خودروی بلورسازی/ ید کش خودروی بلورسازی
103 امداد خودروی بهشهر/ ید کش خودروی بهشهر
104 امداد خودروی بوشهر/ ید کش خودروی بوشهر
105 امداد خودروی چادگان/ ید کش خودروی چادگان
106 امداد خودروی چالدران/ ید کش خودروی چالدران
107 امداد خودروی جرداول/ ید کش خودروی جرداول
108 امداد خودروی هفت چنار/ ید کش خودروی هفت چنار
109 امداد خودروی چیتگر/ ید کش خودروی چیتگر
110 امداد خودروی چیذر/ ید کش خودروی چیذر
111 امداد خودروی دامپزشکی/ ید کش خودروی دامپزشکی
112 امداد خودروی شهرک صنعتی شریف/ ید کش خودروی شهرک صنعتی شریف
113 امداد خودروی دربند/ ید کش خودروی دربند
114 امداد خودروی دشتستان/ ید کش خودروی دشتستان
115 امداد خودروی داورزن/ ید کش خودروی داورزن
116 امداد خودروی داودیه/ ید کش خودروی داودیه
117 امداد خودروی دهقان/ ید کش خودروی دهقان
118 امداد خودروی جماران/ ید کش خودروی جماران
119 امداد خودروی دولت آباد/ ید کش خودروی  دولت آباد
120 امداد خودروی شهید دست غیب/ ید کش خودروی شهید دست غیب
121 امداد خودروی اجاره دار/ ید کش خودروی اجاره دار

آیا از محاسبه درست هزینه های امداد خودرو آگاه هستید؟؟؟

محاسبه درست هزینه امداد خودرو براساس فرمول زیر قابل اندازه گیری است:

هزینه ناوگان  حق الزحمه ورودی

(A)پاداش راه اندازی

(B) حمل تا 10 کیلومتر

(C) هر کیلومتر مسافت طی شده (بیش از 10 کیلومتر)

(D)هر کیلومتر حمل (بیش از 10 کیلومتر)

توقف به ازای هر ساعت(I)

نیسان امدادی سواری امدادی موتور امدادی210.000 145000 230.000 9.000 120.000

خودرو سوار 650.000 0 0 9.500 14.000 150.000 *کلیه قیمت ها به ریال است

روش محاسبه قیمت فروش خدمات

F:میزان مسافت طی شده اجرت حمل زیر 10 کیلومتر( I * J ) + C + A =

اجرت حمل بالای 10 کیلومتر( I * J ) + [E * (G -10) ]+ [D *( F-10) ] + C + A =

اجرت راه اندازیH+ ( TM* Ø )+ [D* (F-10) ]+ B + A =

G: میزان مسافت حمل

H: هزینه قطعه

TM: مدت زمان انجام کار

Ø:نرخ اجرت ساعتی امداد خودرو

J:بالای نیم ساعت میزان توقف

*در شب و ایام تعطیل 20 درصد به نرخ فوق اضافه می شود.

*هزینه توقف تا نیم ساعت محاسبه نمی گردد وبا گذشت نیم ساعت از ابتدای توقف محاسبه می گردد.

درصورتی که خودرو دارای گارانتی باشد هزینه امداد بدین صورت است که در گارانتی اولیه، امداد خودرو این تعهد را دارد که هنگام وقوع هر گونه ایراد ناشی از کیفیت نامطلوب مواد و یا فرآیند نا مناسب ساخت محصول خود، تحت شرایط وزمانی خاص ، جهت رفع آن چه از طریق تعمیر و چه از طریق تعویض قطعات اقدام نماید. وقتی که این اتفاق می افتد، کلیه هزینه ها به عهده تولید کننده محصول است.

تعهدات کارت گارانتی امداد خودرو :

هزینه اجرت تعویض یا تعمیر قطعه  –  قیمت قطعات تعویضی وهزینه های جانبی

برای استفاده از خدمات کارت گارانتی  شرایط زیرمورد نیاز می باشد:

خودرو در محدوده زمانی و کیلومتری معتبر برای دوره گارانتی باشد.   –  داشتن کارت هوشمند خودرو

بررسی وضعیت سرویس اولیه مطابق با شرایط

در این موارد کارت گارانتی شمانل خودرو نمی شود:

عبور سن خودرو از شرط ماه  کارت گارانتی وعبور مسافت پیموده شده توسط خودرو از شرط کیلومترکارت گارانتی

دستکاری در سیستم کیلومتر شمار خودرو های مزایده ای استفاده از مواد مصرفی (روغن،گاز کولر، فیلترو…) وقطعات غیر استاندارد(قطعات تامین سشده از منابعی که مورد تایید شرکت سایپا یدک نباشند).

اعمال بار یا فشار بیش از حد مجاز به خودرو یا هریک از قطعات خودرو  -شرایط نگهداری نامناسب

بی توجهی به آلارم هشدار دهنده خودرو مانند آمپر آب -هرگونه تغییر یا دستکاری در قطعات خودرو که موجب تغییر شرایط کار و اعمال بار بیش از استاندارد به خودرو گردد.  – هرگونه تعمیرات در مراکز تعمیر غیر از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک  – تصادفات ،بلایای طبیعی و هرگونه تخریب با عامل بیرونی.

 

loading
با ما تماس بگیرید