عملکرد سیستم فن و قطعات به کار رفته در سیستم فن 206.

عملکرد سیستم فن و قطعات به کار رفته در سیستم فن 206.

قطعات الکتریکی بکار رفته در سیستم فن در این خودرو عبارتند از:BM34 (جعبه فیوز موتور) – ECU – سنسور دمای آب – دو عدد رله فن – مقاومت فن واقع در جلوی رادیاتور بر روی سینی فن – موتور فن .

در این خودرو از یک عدد موتور فن استفاده شده است لازم به ذکر است یکی از نقاط ضعف سیستم های تک فن این است که در هنگام بروز ایراداتی از قبیل گیر کردن موتور فن به صورت مکانیکی و یا در هنگام بروز تصادفات از ناحیه جلوی خودرو می تواند منجر به سوختن فیوز مربوطه ویا مقاومت ودر نهایت خود موتور فن گردد و درخودروهایی که دارای دو عدد موتور فن می باشند اگر یکی از آنها به هر نحوی دچار گیر مکانیکی گردد دیگری با دور تند شروع به کار می کند و درنتیجه مالک خودرو می تواند در شرایط خاص خودرو را به نزدیک ترین نمایندگی برساند تا رفع عیب گردد.

دور کند (مدار سری)

پس از دریافت اطلاعات سنسور دمای آب مبنی بر عملکرد دور کند فن،ECU موتور باراسال بدنه ای به رله A(رله بالایی) آن را تحریک می نماید برق اصلی و تحریک مثبت این رله از BM34 (مدول1 و مدول2) تامین می گردد با تحریک شدن رله برق خروجی به مقاومت و در نهایت به موتور فن می رسد وفن با دور کند شروع به کار می کند.

دور تند(مدار موازی)

پس از دریافت اطلاعات از طرف سنسور دمای آب مبنی بر عملکرد دورتند فن، ECU  موتور با ارسال بدن های به رله B (رله پایینی) آن را تحریک می نماید برق اصلی و تحریک مثبت این رله از BM34 (مدول 1 و مدول 2) تامین می گردد با تحریک شدن رله برق خروجی به موتور فن می رسد و فن با دور تند شروع به کار می کند.

(مسیر دور تند به صورت نقطه چین در نقشه مشخص شده )

نکته:

  • برق مثبت سیم پیچ رله A از مدول 2-BM34 فیوز شماره F8 تامین می گردد و برق تغذیه ECU نیز از همین فیوز تامین می گردد بنابراین یکی از دلایل سوختن این فیوز که می تواند منجر به خاموش شدن ویا روشن نشدن این خودرو گردد اتصال کوتاه شدن این رله می باشد.
  • برق مثبت سیم پیچ رله B از مدول 2-BM34 فیوز شماره F1 , و برق مثبت چراغ دنده عقب نیز از همین فیوز تامین می گردد. بنابراین اتصال کوتاه شدن چراغ دنده عقب می تواند باعث سوختن این فیوز ویا از کار افتادن دور تند فن گردد.

آیا باقطعاتی که در راه اندازی سیستم فن نقش دارندآشنا هستید؟؟؟

1- سنسور دمای آب: درپشت سر سیلندر ویا جلوی آن در مسیر جریان آب قرارگرفته است. دو نوع سنسور دمای آب وجود دارد،سر قهوه ای (PTC) که تحت فرمان کنترل یونیت فن می باشد ویا سرسبز(NTC) که تحت فرمان ECU انژکتور می باشد . در ادامه توضیحات بیشتری داده خواهد شد.

2- کنترل یونیت فن: در سمت چپ شاسی ،پشت چراغ راننده قرار گرفته و وظیفه آن ، دریافت اندازه دمای آب از سنسورPTC (سر قهوه ای) و سپس ارسال منفی به رله ها جهت راه اندازی موتور فن می باشد.

3- رله فن:برروی دیاق سینی جلو، پشت جلو پنجره قرار گرفته و وظیفه آن دریافت منفی از یونیت فن یا ECU و سپس ارسال برق خروجی به موتور فن ها می باشد.

4- دو عدد موتور فن:که در قسمت پایین دیاق سینی جلو قرار گرفته اند وبا شروع به کار کردن این موتور فن ها پروانه های متصل به آنها نیز شروع به چرخش می نمایند. پروانه فن ها به دو صورت پیچی و خاری می باشند و نوع پیچی آن از سمت چپ بسته می شود.

5- جعبه فیوز کالسکه ای:واقع برروی گلگیر سمت راننده از سمت داخل است که وظیفه آن تقسیم برق می باشد و پس از باطری برق رسانی به تمام نقاط از جمله سوییچ و کلیه قطعاتی که نیاز به برق مستقیم دارند را انجام می دهند.با روشن شدن موتور و بالا رفتن دمای آب در حد آستانه اول و دوم با اعلام سنسور دمای آب دستور راه اندازی فن دور کند یا تند فن از طریق ECU موتور ویا یونیت فن صادر می گردد . نحوه عملکرد سیستم فن در خودرو های تولید داخل به دو صورت سری و موازی می باشد.

مدار سری

مصرف کننده ها در مدار سری به صورت خطی یا پشت سر هم قرار گرفته به طوری که قطع شدن یکی از آنها باعث از کار افتادن دیگری می شود.در این مدار ولتاژ ها با هم جمع می شوند ولی شدت جریان ها برابرند یعنی هنگامی که از باتری 12 ولتی استفاده می شود باید مجموع ولتاژ مصرف کننده هایی که در مسیر قرار می گیرند 12 ولت باشد.

لازم به ذکر است دور کند سیستم فن به صورت مدار سری می باشد.

مدار موازی

مصرف کننده ها در مدار موازی به موازات هم (به صورت جداگانه) قار گرفته بوریکه قطع شدن یکی تاثیری در بقیه ندارد. دراین مدار شدت جریانها با هم جمع می شوند ولی ولتاژها برابرند یعنی هنگامی که از باتری 12 ولتی استفاده می شود هر کدام از مصرف کننده ها به صورت جداگانه با ولتاژ 12 ولتی شروع به فعالیت می نماید.

لازم به ذکر است دور تند سیستم فن به صورت مدار موازی می باشد.

دور کند (مدار سری)

پس از دریافت اطلاعات از طرف سنسنور دمای آب مبنی بر عملکرد دور کند فن،ECU(یونیت) با ارسال بدنه ای به رله A (سمت راننده) آنرا تحریک می نماید برق های مثبت این رله از جعبه تقسیم برق (کالسکه ای) تامین می گردد و پس از تحریک رله، برق خروجی به موتور فن A(سمت راننده) رسیده و پس از آن به رلهC (سمت شاگرد) و درنهایت به موتور B دارای منفی دائم می باشد مدار کامل می گردد لازم به ذکر است ولتاژ مصرفی هر کدام از موتور فنها در دور کند 6 ولت می باشد.

دور تند(مدار موازی)

پس از دریافت اطلاعات از طرف سنسور دمای آب مبنی بر عملکرد دور تند فن،ECU(یونیت) با ارسال بدنه به رله های AوBوC آنها را تحریک می نماید برق مثبت این رله ها از جعبه تقسیم برق (کالسکه ای) و جعبه فیوز اصلی تامین می گردد پس از تحریک رله ها برق خروجی به موتور فنA (سمت راننده) و موتور فنB (سمت شاگرد ) می رسد لازم به ذکر است که ولتاژ مصرفی هرکدام از موتور فن ها در دور تند 12 ولت می باشد.

تشخیص انواع ECU ها در خودرو های مختلف از طریق مشخصات ظاهری …(قسمت دوم)

انواعECU در خودرو های رانا و پژو 206 جدید با موتورTU5:

SIEMENS: در خودروی رانا و206 جدید با موتورTU5 از این نوع ECU استفاده شده که تک سوکت می باشد اینECUباECU زیمنس موتورTU7 متفاوت می باشد و نوع دریچه گاز سیمی است.

انواع ECU در خودروهای پژو ROAپژو RD:

 SL96:تک سوکت،فشار شکن روی ریل سوخت،پمپ بنزین زیر باک ویونیت فن دارد.

S2000 : سه سوکت، فشار شکن روی ریل سوخت، پمپ بنزین داخل و یا خارج باک و یونیت فن دارد.

SIEMENS:تک سوکت،فشار شکن وپمپ بنزین داخل باک . ی.نیت فن ندارد.

انواع ECU در خودروی پیکان و پیکان وانت:

SL96:تک سوکت ، فشارشکن روی ریل سوخت، پمپ بنزین زیر باک و محل قرارگیری ECU زیر داشبورد سمت راست( سمت شاگرد) می باشد.

S2000: سه سوکت |، فشار شکن روی یرل سوخت ، پمپ بنزین داخل و یا خارج باک می باشد.

SIEMENS:تک سوکت،فشارشکن و پمپ بنزین داخل باک و در خودروی پیکان وانت استفاده شده است.

انواعECU در خودرو های پژو ELX با موتور 16 سوپاپ زانتیا:

BOSCH MP7.3: تک سوکت برای موتور 16سوپاپ پژو پارس ELX استفاده می شود.

انواعECU درخودروی پژو پارس ELXبا موتورXUM:

SIEMENS:تک سوکت، ریل سوخت آن فلزی و ورودی ریل سوخت وسط ریل نصب شده است و منیفولد هوا تغییر کرده است.

انواعECU در خودروی سمند موتورملی و خودروی دنا با موتورEF7:

BOSCH 7.4.9: سه سوکت، در خودرو های دوگانه سوز استفاده می شود، پاشش و جرقه را بصورت تک به تک اجرا می کند و دریچه گاز برقی است.

SIEMENS:تک سوکت است و معمولا در خودرو های بنزین سوز استفاده می شود ودریچه گاز سیمی می باشد.

انواع ECU در خودروی L90 با موتورK4M:

SIMENS EMS 3132: تک سوکت و در خودرو های بنزین سوز و دوگانه سوز با هم فرق دارند.

انواعECU درخودروی سوزوکی با موتور(2000)J20A:

DENSO:دوسوکت60 پایه دارد وبا توجه به نوع گیربگس اتوماتیک یا گیربکس دستی و شماره فنی آن قابل تشخیص است.

انواعECU درخودروی سوزوکی با موتور(2400)J24B:

DENSO:دوسوکت60 پایه دارد وبا توجه به نوع گیربگس اتوماتیک یا گیربکس دستی و شماره فنی آن قابل تشخیص است.

انواع ECU در خودروی کیزاشی با موتور بهینه شده (2400) G24B:

DENSO:دوسوکت60 پایه دارد وبا توجه به نوع گیربگس اتوماتیک یا گیربکس دستی و شماره فنی آن قابل تشخیص است.

انواع ECU در خودروی 407 با موتورEW10A:

MAGNETI MAREIIL6LPB: سه سوکت دارد و در نمونه موجود در ایران فقط از این نوع ECU استفاده شده است.

تشخیص انواع ECU ها در خودرو های مختلف از طریق مشخصات ظاهری …(قسمت اول)

انواع ECU ها در خودرو های پژو 405 و پژو پارس و سمند با موتور XU7:

magneti marelli: تک سوکت، ریل سوخت و منیفولد یک پارچه ، فشار شکن روی ریل سوخت ، پمپ بنزین خارج باک، یونیت فن دارد و پاشش چهار انژکتور با هم می باشد

SL96: تک سوکت، ریل سوخت و منیفولد یک پارچه ، فشار شکن روی ریل سوخت، پمپ بنزین خارج یا داخل باک، یونیت فن دارد و پاشش انژکتو.ر ها بصورت 2 به 2 می باشد.

S2000ILC: سه سوکت، ریل سوخت و منیفولد یک پارچه و جای فشار شکن روی ریل سوخت خالی است، پمپ بنزین و فشارشکن داخل باک، یونیت فن ندارد وپاشش انژکتورها به صورت 2 به 2 می باشد.

S2000SLC: سه سوکت، ریل سوخت به صورت مجزا و الف هواگیری ریل سوخت به سمت باطری ، پمپ بنزین و فشارشکن داخل باک، یونیت فن ندارد و پاشش انژکتورها به صورت2 به 2 می باشد.

BOSCH7.4.4 :سه سوکت، ریل سوخت به صورت مجزا و الف هواگیری ریل سوخت به سمت بالا (درب موتور) ، پمپ بنزین و فشار شکن داخل باک ، یونیت فن ندارد و پاشش انژکتور ها به صورت 2 به 2 می باشد.

Slemens: تک سوکت، ریل سوخت به صورت مجزا وفلزی ، پمپ بنزین و فشار شکن داخل باک، یونیت فن ندارد و پاشش انژکتور ها به صورت تک به تک می باشد.

Ssat: جای دو کانکتور روی آن قرار دارد که داخل یکی از کانکتور ها خالی می باشد (از یک کانکتور استفاده نشده) یونیت فن ندارد، ریل سوخت مجزا ، پمپ بنزین و فشار شکن داخل باک قرار دارد و پاشش انژکتور ها به صورت تک تک می باشد.

انواع ECU در خودروی پژو 206 با موتورTU3:

S2000: سه سوکت دریچه گاز سیمی در دو نوع 3Fو3E

VAIEO: سه سوکت دریچه گاز برقی

انواع ECU در خودروی پژو206 با موتورTU5:

7.4.4 BOSCH: در تولیدات قبل از سال 85 از این نوع ECU استفاده می شده و دریچه گاز آنها از نوع برقی و در پوش آن خار نگهدارنده دارد.

7.4.5 BOSCH: خودرو های 206 که از ابتدای سال 85 به بعد تولید شده اند دارای ECU بوش 7.4.5 بوده و دریچه گاز برخی آنها نیز تفاوت ظاهری ایجاد شده (از نوع پرسی می باشد)

VAIEO-G35: در تولیدات پژو 206 SD دوگانه سوز(V2 وV10) با موتور TU5 استفاده شده است.

انواع ECU در خودرو های پژو405 وپژوپارس وسمند با موتور TU5:

7.4.4 BOSCH:سه سوکت دارد و در تولیدات پژو405 و پژو پارس و سمند با موتورTU5 ازECU بوش7.4.4 استفاده شده که با ECU بوش7.4.4 پژو 206 تفاوت دارد و قابلیت نصب به جای یکدیگر را ندارند ولی دریچه گاز های برقی آنها با پژو 206 مشترک و مشابه می باشد.

7.4.5 BOSCH:سه سوکت دارد و در پژو پارس اتومات با موتورTU5 از این نوعECU استفاده شده است.

Slemens:تک سوکت، ریل سوخت به صورت مجزا و فلزی، پمپ بنزین و فشار شکن داخل باک، یونیت فن ندارد و پاشش انژکتورها به صورت تک به تک می باشد.

انواع کنترل یونیت ها(ECU ها) در خودرو های انژکتوری:

در خودرو های انژکتوری از تعدادی ECU (کنترل یونیت) در سیستم های مختلف خودرو استفاده شده است که می توان ECU موتور را به عنوان اصلی ترین آنها معرفی کرد.

ECU موتور به عنوان فرمانده و مرکز کنترل عمل کرده و با دریافت اطلاعات از سنسورها و طبق برنامه ریزی که بر روی آن شده است تصمیمات لازم را اتخاذ نموده و دستورات مورد نیاز را جهت عملکرد عملگرهای مختلف به آنها ارسال می نماید. تا در نتیجه روشن شدن موتور و بهترین عملکرد برای خودور حاصل گردد.

حافظه ECU موتور از دو قسمت تشکیل شده است:

1- حافظه دائم: اطلاعات و برنامه ریزی می باشد که کارخانه سازنده بر روی ECU ایجاد می کند و غیر قابل تغییر است و براساس آن شرایط راه اندازی موتور مهیا می شود و با قطع برق خودرو (برداشتن سر باطری) از بین نمی رود.

2- حافظه موقت: قسمتی از حافظه می باشد که توسط حافظه دائمی ایجاد می شود و اطلاعات سنسورها و آخرین عملکرد عملگرها و خطاهای سیستم در آن ثبت می شود.

برخی از عیوب سیستم فن در خودرو های خانواده پژو؟؟؟

دور کند فن عمل نمی کند:

1-بازدید از جعبه فیوز کالسکه ای 2- بازدی از رله های A یا C و برق مثبت و منفی دریافتی رله ها 3- سنسور دمای آب 4- کنترل یونیت فن و ارتباط بین یونیت فن تا رله A

دور تند فن عمل نمی کند:

1- بازدید از جعبه فیوز اصلی 2- بازدید از سوئیچ موتور ویا برق بعد از سوئیچ رله های فن 3 – بازدید از ecu و ارتباط آن با رله های B و4C  سنسوردمای آب 5- بازدید از سیستم کولر (کلید کولر و سوئیچ سه کاره و مقدار فشار گاز کولر) وبررسی ارتباط کولر با ECU موتور.

فن یکسره دور کند کار می کند:

1- بازدید از رله 2A  بازدید از ECU موتور 3-بازدید از سوئیچ سه مرحله ای کولر 4- بازدید از اتصال کوتاه شدن دسته سیم مربوط ECU تا رله 5A سنسور دمای آب.

فن یکسره دور تند کار می کند:

1- بازدید از سوئیچ سه مرحله ای و بالا بودن فشار گاز کولر.2- بازدید از ecu  موتور 3- سنسور دمای آب 4- بازدید از اتصال کوتاه شدن دسته سیم مربوط ECU تا رله BوC.

هنگام رفتن فن بر روی دور تند موتور فن A از کار می افتد: رله C بازدید شود.

هنگام راه اندازی دور کند و یا رفتن برروی دور تند فیوز داخل جعبه فیوز کالسکه ای می سوزد:

1- آمپر کشیدن بیش از حد موتور فن ها (ایراد مکانیکی) 2- رله C

آمپر آب در هنگام استفاده از مصرف کننده ها بالا می رود ولی چراغ استپ و آب روشن نمی شود:

اتصلات بدنه مرتبط بررسی شود

در هنگام عملکرد فن در دور کند یا تند چراغ استپ و آمپر آب روشن می شود :

1- بررسی سنسور دمای آب 2- بازدید از ECU

نکته : با وجود ایراد در دور تند فن هنگام کار کردن در دور کند چراغ استپ و آمپر آب روشن می گردد.

در هنگام استفاده از کولر خودرو جوش می آورد:

1-بازدید از گاز کولر2- بازدید از سوئیچ سه مرحله ای 3- بررسی برق بعد از سوئیچ رله های فن 

در سربالایی و ترافیک خودور جوش می آورد:

1-بازدید از ترموستات 2- بازدید از واتر پمپ و گردش آب 3- بررسی رادیاتور و هوا گیری و بازدید ضد یخ

در هوای سرد و سرعت های بالا آمپر آب پایین می رود و چراغ استپ و آب روشن است و فن یکسره در دور تند کار می کند:نداشتن ترموستات و یا باز ماندن ترموستات مورد بررسی قرار گیرد.

در ضمن این ایراد در خودروی 206 نیز به این صورت مشاهده می شود تنها با این تفاوت که آمپر آب بالا می رود.

در سمند موتور ملی برق مثبت رله های فن از طرف رله دوبل تامین می گردد و برق رله پمپ بنزین و سنسور موقعیت میل سوپاپ نیز از همان پایه رله دوبل تامین می گردد به همین دلیل اتصال کوتاه شدن ویا آمپر کشیدن هر کدام از رله های فن می تواند در روشن شدن و یا بد کار کردن این خودرو تاثیر گذار باشد.

وظیفه ی سیستم خنک کننده و سیستم فن در خودرو چیست؟

موتور های دورن سوز نیاز به خنک کاری دارند تا حرارت موتور بیش از حد بالا نرود بدین منظور در اکثر موتور های درون سوز از آب به عنوان سیال جهت انتقال حرارت از موتور به محیط اطراف استفاده شده است. جهت سرعت بخشیدن به این انتقال حرارت از رادیاتور آب استفاده شده و چرخش آب بین موتور و رادیاتور توسط واتر پمپ انجام می شود وو سیستم فن با ایجاد جریان هوا بر روی رادیاتور باعث انتقال حرارت بهتر و سریعتر می شود. در ضمن در مدارآب قطعه ای به نام ترموستات وجود دارد که در زمان سرد بودن موتور مسیر جریان آب را بین رادیاتور و موتور می بندد تا موتور زودتر به دمای بهینه کارکرد خود برسد.

سیستم فن:

سیستم فن تشکیل شده است از سنسوردمای آب، کنترل یونیت فن یا ECU، رله های فن، فیوزهای فن و موتور فن ها، در این سیستم سنسور دمای آب اطلاعات مربوط دمای آب را به ECUو یا یونیت فن اعلام می کند و ECUیا یونیت فن نیز با توجه به دمای آب تعریف شده جهت راه اندازی سیستم فن با ارسال برق منفی به رله های فن آنها را تحریک کرده و رله های فن مدار برق اصلی موتور فن ها را وصل می نمایند تاموتور با دمای کنترل شده به کار خود ادامه دهد در نتیجه ایراد سیستم فن باعث بالا رفتن دمای موتور و جوش آوردن آن می شود.

برخی از علائم خرابی سیستم فن:

جوش آوردن موتور -دیر عمل کردن فن ها – بالارفتن دمای آب از حالت عادی – یکسره شدن فن ها در دور تند و کند و افت دمای آب و بالا رفتن مصرفسوخت و خالی شدن شارژ باطری – بالا رفتن دمای آب در هنگام کولر گرفتن – سوختن فیوزهای فن در هنگام عملکرد فن ها – روشن شدن بی دلیل چراغ استپ وآب – قطع کردن بی دلیل و ناگهانی کمپرسور کولر – صدای غیر عادی در هنگام عمل کرد فن ها

بر خی از دلایل عدم عمملکرد سیستم فن:

سوختن فیوز های فن و عدم عملکرد فن و جوش آوردن موتور در مواقعی که با سوختن فیوزهای فن مواجه هستیم باید گیر مکانیکی موتور فن ها و یا نیم سوز شدن موتور فن ها و یا اتصالی سیم کشی فن ها را بررسی کنیم.

خرابی رله های فن که باعث می شود مدار برق اصلی فن ها قطع و یا وصل نشده و در نتیجه عدم عملکرد فن ها و یا یکسره شدن فن ها و یا عدم عملکرد دور تند و کند فن ها را داشته باشیم.

اتصال کوتاه شدن و یا گیر مکانیکی در سیستم فن هایی که دو موتور فن دارند باعث رفتن موتورفن سالم برروی دور تند می شود.

گیر مکانیکی پروانه فن در سیستم تک موتور فن ممکن است باعث سوختن مقاومت فن- فیوز فن و یا موتور فن شود که باید پس از رفع گیر این قطعات تک به تک مورد بررسی قرارگیرند.

خرابی فشنگی آب باعث رفتن فن ها به روی دور کند و یا دور تند شده و یا چراغ آب و استپ روشن شود و در بعضی از خودروها مثل موتور ملی باعث روشن شدن چک و بالا رفتن مصرف سوخت و بد کار کردن موتور می شود.

روشن شدن چراغ آب استپ هنگام عملکرد فن بر روی دور کند یا تند که علت آن  عدم عملکرد یکی از دور های کند یا تند فن می باشد.

در هنگام عملکرد فن ها و یا استفاده از مصرف کننده های دیگر مثل چراغ های جلو آمپر آب بالا می رود ولی چراغ آب و استپ روشن نمی شود در این حالت باید اتصالات بدنه ها را چک کرد.

درصورتی که هنگام گرفتن کولر خودرو جوش می آورد باید سوئیچ 3 مرحله ای کولر و یا گاز کولر و یا برق بعد از سوئیچ رله های فن را بررسی نمود.

خرابیECU یا یونیت فن که باعث می شود فن ها عمل نکرده و یا در دمای بالاتر یا پایین تر عمل کنند و یا فن ها بصورت یکسره در دور کند و تند عمل کنند و چراغ آب و استپ روشن شود.

 

 

وظیفه آلترناتور در خودرو چیست؟

یک مولد برق است که انرژی مکانیکی را به انرزی الکتریکی تبدیل می کند بدین صورت که نیروی مکانیکی موتور توسط تسمه آلترناتور از میل لنگ به آلترناتور انتقال پیدا کرده و چرخش آلترناتور برق تولید می کند و جهت ذخیره به باطری ارسال می شود.

آلترناتور از دو قسمت تشکیل شده:

1-روتور واستاتور   2-آفتامات

روتور و استاتور:

روتور و استاتور وظیفه تولید جریان برق را به عده دارند.سیم پیچ متحرک روتور ، نیازبه برق تحریک دارد تا میدان مغناطیسی در آن ایجاد شده و چرخش آن داخل سیم پیچ ثابت استاتور ، باعث می شود که خطوط میدان مغناطیسی توسط سیم پیچ استاتور قطع شده و جریان برق جهت شارژ باطری تولید شود.

آفتامات:

برق تولید شده توسط استاتور آلترناتور از طریق آفتامات آلترناتور به باطری اراسل می شود. وظیفه آفتامات تنظیم ولتاژ و جریان خروجی، کنترل نوسنات برق ،  قطع شاژ آلترناتور در زمان شارژ کامل باطری هنگام روشن بودن موتور و نیز اجازه ندادن به برگشت برق از باطری به آلترناتور در موقع خاموش بودن موتور می باشد.

برخی علائم خرابی آلترناتور:

شارژ بیش از حد باتری- شارژ کم باطری – در هنگام سوئیچ بسته یا موتور روشن چراغشارژ باطری روشن باشد-در زمان سوئیچ باز چراغ شارژ باتری خاموش باشد- کم نور و پر نور شدن چراغ ها در زمان روشن بودن موتور- ولتاژ خروجی آلترناتور زیر 14/5 ولت باشد- زمانی که موتور روشن است اگر سر باتری برداشته شود موتور خاموش شود (بهتر است حتی المقدور این کار را انجام ندهیم)- خاموش کردن موتور در هنگام حرکت و استارت نخوردن آن بعد از خاموش شدن- داغ شدن بدنه آلترناتور در زمان موتور خاموش و تخلیه شارژ باطری

نکته: اگر با ایجاد ضربه برروی آلترناتور شارژ آن وصل شود احتمال کوتاه شدن ذغال های آلتر ناتور و یا گیر کردن فنر ذغال ها وجود دارد.

برخی از دلایل عدم شارژ آلترناتور:

تمام شدن ذغال های آلترناتور – قطع برق تحریک آلترناتور – پاره شدن تسمه آلترناتور -سوختن فیوز برق تحریک آلترناتور -شل بودن اتصالات پشت آلترناتور -خرابی کابل مثبت آلترناتور به باتری- سوختن آفتامات آلترناتور – سوختن دیودهای آفتامات آلترناتور -خرابی بلبرینگ آلترناتور و گیرپاژ کردن فولی آلترناتور- اتصال کوتاه شدن سیم تحریک آلترناتور-جابجائی قطب های باتری- قطع شدن کابل مثبت و روشن بودن طولانی مدت موتور در این حالت- شارژ نگرفتن باتری معیوب- استفاده از مصرف کننده های با آمپر بالاتر از آمپر آلترناتور و باتری.

نحوه تست آلترناتور:

1- در زمان سوئیچ باز اگر تسمه آلترناتور را در بیاوریم و پولی آلترناتور را با دست بچرخانیم باید حالت درگیری و پله پله چرخیدن آن را احساس کنیم. این تست نشانه مغناطیسی شدن سیم پیچ روتور می باشد و روش ساده تری نیز برای امتحان کردن آن وجود دارد به این صورت که اگر در حالت سوئیچ باز پیچ پولی آلترناتور اجسام فلزی را جذب کند یعنی برق تحریک به آلترناتور رسیده و حالت مغناطیسی روتور را ایجاد کرده است.

2-شارژ آلترناتور را از پشت آلترناتور توسط دستگاه مولتیمتر اندازه گیری می کنیم بایستی 14/7 ولت خروجی داشته باشد.

3- برق تحریک بر روی سیم تحریک پشت آلترناتور وجود داشته باشد.

4- پولی آلترناتور گیر مکانیکی نداشته و براحتی بچرخد.

5- کابل مثب آلترناتور به باطری قطعی نداشته و یا کابل نیم سوز نشده باشد.

6- در زمان موتور روشن اگر سر باتری را برداریم موتور نباید خاموش شود.

وظیفه ی استارت در خودرو چیست؟

موتور الکتریکی است که به دستور راننده قرار گرفتن سوئیچ در حالت فنریت با استفاده از نیروی الکتریکی باطری چرخش میل لنگ را در جهت روشن شدن موتور تامین می کند.

استارت از دو قسمت اصلی تشکیل شده:

1- اتوماتیک استارت

2-موتور الکتریکی استارت

اتوماتیک استارت دارای دو عدد بوبین(نگهدارنده و کشنده) است که با برق ارسالی از سوئیچ کار می کندوبه دستور راننده وظیفه درگیر کردن دنده استارت و همچنین وصل مدار برق اصلی موتور استارت را به عهده دارد. موتور الکتریکی استارت با استفاده از برق باطری وظیفه چرخاندن میل لنگ و روشن کردن موتور را به عهده دارد.

لازم به ذکر است که در زمان استفاده استارت از نیروی الکتریکی باطری به علت اینکه موتور استارت قوی ترین مصرف کننده بوده و آمپر زیادی از باطری می کشد. مصرف کننده های داخل اتاق خودور توسط مکانیزم سوئیچ از مدار باطری جدا شده و پس از روشن شدن موتور مجددا مدار مصرف کننده ها و همچنین تامین برق با شدت جریان مناسب برای موتور استارت انجام می شود.

نکته: برق مصرف کننده های موتور هنگام استارت خوردن باید وصل باشد تا منجر به روشن شدن موتور گردد.

برخی علائم خرابی استارت:

دود و بوی سوختن سیم از ناحیه استارت- داغ شدن بیش از حد کابل منفی باتری- سنگین استارت خوردن موتور بدون آنکه موتور گیر مکانیکی داشته باشد و یاباطری خراب باشد- ضعیف شدن برق چراغ های پشت آمپر در هنگام استارت زدن- ترکیدن باطری هنگام استارت زدن – شنیدن صدای تق تق هنگام استارتزدن و استارت نخوردن موتور.

برخی از دلایل خرابی استارت:

گیر مکانیکی موتور به نحوی که موتور به سختی استارت بخورد.

خرابی دنده استارت و درگیر نشدن با دنده فلایوبل

خرابی اتوماتیک استارت و دوشاخه اتو ماتیک استارت و درگیر ماندن دنده استارت با دنده فلایوبل

باطری کمکی به صورت سری به نحوی که برق با ولتاژ 21 ولت به موتور استارت برسد. دراین حالت امکان آسیب دیدن ECU موتور نیز وجود دارد.

گیر کردن کلید به قاب فرمان و یا خرابی مغزی سوئیچ به نحوی که دنده استارت با دنده فلایوبل در گیر بماند.

اتصال سیم اتوماتیک استارت به برق اصلی پشت استارت و درگیری دنده استارت با دنده فلایوبل در زمان روشن بودن موتور.

باطری، ولتاژ باطری،آمپر باطری ،علائم و دلایل خرابی باطری ،اصول ایمنی هنگام کار باباطری چیست؟

باطری

باطری وظیفه تولید و ذخیره و تثبیت جریان برق در خودرو را برعهده دارد.

تولید: واکنش شیمیایی بین صفحات باطری ، انژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل کرده که جهت روشن کردن موتور و یا استفاده تجهیزات الکتریکی در زمان خاموش بودن موتور مورد استفاده قرار می گیرد.

ذخیره: جریان الکتریکی تولید شده توسط آلترناتور در باتری ذخیره می شود .

تثبیت:ثابت کردن ولتاژ الکتریکی ارسالی به تجهیزات الکتریکی خودرو تا افت ولتاژ و یا افزایش ولتاژ باعث آسیب دیدن آنها نشود.

ولتاژ باطری

ولتاژ هر یک از خانه های باطری 2/2 ولت است که در مجموع ولتاژ 6 خانه باطری بایستی 13/2 ولت باشد و توسط دستگاه تستر باطری باید بتوانیم حدود 3 تا5 ثانیه حداقل ولتاژ 10 تا12 ولت را هنگام آمپر کشیدن از باطری داشته باشیم.

آمپر باطری

آمپر باطری مورد استفاده در خودرو ها باید متناسب با تعداد مصرف کننده ها و مقدار آمپر خروجی آلترناتور انتخاب شود بدین صورت که مجموع آمپر مصرف کننده ها کمتر از آمپر باطری بوده و آمپر آلترناتور بیشتر از آمپر باطری باشد.

آمپر تولیدی آلترناتور>آمپر باطری>مجموع آمپر مصرف کننده ها

البته بهتر است که آمپر باتری بیشتر نزدیک به مجموع آمپر مصرف کننده ها باشد تا زمان استراحت آلترناتور بیشتر شود.

برخی علائم خرابی باطری 

سیاه شدن صفحات باطری- شارژ نگرفتن باتری-شارژ نگه نداشتن باطری -اضافه شارژ شدن باطری-جوشیدن آب اسید خانه های باطری- افت ولتاژ بیش از حد (کمتر از 10 ولت) هنگام آمپر کشیدن از باطری- پر نور و کم نور شدن چراغ ها – نشتی آب اسید از باطری- ترکیدن باطری- بوی بد باطری- باد کردن بدنه باطری- سولفاته شدن مکرر سر باطری.

برخی دلایل خرابی باطری

استفاده نکردن از باطری برای مدت طولانی – اتصال کوتاه شدن قطبین باطری-ریختن الکترولیت(آب اسید) غیر استاندارد داخل باطری- شارژ بیش از حد باطری توسط دینام- استفاده از مصرف کننده های با آمپر بالا مانند سیستم های صوتی- خرابی استارت به نحوی که موتور استارت شدت جریانی بیشتر از شدت جریان باطری مصرف کند.

اصول ایمنی که در هنگام کار بر روی باطری بایستی رعایت گردد

برای مشاهده و چک کردن آب اسید باطری باید از نور ایجاد شده لامپ استفاده شود.(از نور ایجاد شده توسط شعله آتش جدا خودداری فرمایید.)

ایجاد جرقه بین قطب های مثبت و منفی اکیدا خودداری گردد.

ضربه خوردن بدنه باطری- قرار دادن اجسام فلزی و هادی جریان برق بر روی باطری- جابه جا بستن کابل های مثبت و منفی- قرار دان عایق بر روی کابلمثبت باتری – محکم کردن بست های نگهدارنده باطری- در مواقعی که موتور سنگین استارت می خورد از نگهداشتن استارت خودداری شود. اطمینان از سفت بودن کابل مثبت و منفی

 

loading
با ما تماس بگیرید