لیست امداد خودرو های موجود در تهران

ردیف شعبه های امداد خودرو تهران
1 امداد خودرو صد دستگاه    /یدک کش خودروی صد دستگاه
2 امداد خودرو 13 آبان   / ید کش خودروی 13 آبان
3 امداد خودروی پانزده خرداد / ید کش خودروی پانزده خرداد
4 امداد خودروی 16 آذر / ید کش خودروی 16 آذر
5 امداد خودروی 17 شهریور/ ید کش خودروی  17 شهریور
6 امداد خودروی چهار صد دستگاه/ ید کش خودروی چهار صد دستگاه
7 امداد خودروی هفت تیر/ ید کش خودروی هفت تیر
8 امداد خودروی مرادآباد/ ید کش خودروی مرادآباد
9 امداد خودروی آبک/ ید کش خودروی آبک
10 امداد خودروی عباسی/ ید کش خودروی عباسی
11 امداد خودروی اباذر/ ید کش خودروی اباذر
12 امداد خودروی عباس آباد/ ید کش خودروی عباس آباد
13 امداد خودروی عباسیه/ ید کش خودروی عباسیه
14 امداد خودروی آبدانان/ ید کش خودروی آبدانان
15 امداد خودروی  امامزاده عبدا…/ ید کش خودروی امامزاده عبدا…
16 امداد خودروی سازمان آب/ ید کش خودروی سازمان آب
17 امداد خودروی دبستان/ ید کش خودروی دبستان
18 امداد خودروی ابو سعید/ ید کش خودروی ابو سعید
19 امداد خودروی ابوذر/ ید کش خودروی ابوذر
20 امداد خودروی افراسیابی/ ید کش خودروی افراسیابی
21 امداد خودروی افسریه/ ید کش خودروی افسریه
22 امداد خودروی آگاهی/ ید کش خودروی آگاهی
23 امداد خودروی اقدسیه/ ید کش خودروی اقدسیه
24 امداد خودروی آهنگ/ ید کش خودروی آهنگ
25 امداد خودروی آهنگران/ ید کش خودروی آهنگران
26 امداد خودروی اهر/ ید کش خودروی اهر
27 امداد خودروی هلال احمر/ ید کش خودروی هلال احمر
28 امداد خودروی احتشامیه/ ید کش خودروی  احتشامیه
29 امداد خودروی عجب شیر/ ید کش خودروی عجب شیر
30 امداد خودروی آجودانیه/ ید کش خودروی آجودانیه
31 امداد خودروی باکری/ ید کش خودروی باکری
32 امداد خودروی البرز/ ید کش خودروی البرز
33 امداد خودروی اتوبان امام علی/ ید کش خودروی اتوبان امام علی
34 امداد خودروی علی آباد/ ید کش خودروی علی آباد
35 امداد خودروی المهدی/ ید کش خودروی المهدی
36 امداد خودروی امانیه/ ید کش خودروی امانیه
37 امداد خودروی امین حضور/ ید کش خودروی امین حضور
38 امداد خودروی امیر آباد/ ید کش خودروی امیر آباد
39 امداد خودروی امیریه/ ید کش خودروی امیریه
40 امداد خودروی امجدیه خاقانی/ ید کش خودروی امجدیه خاقانی
41 امداد خودروی انبار نفت/ ید کش خودروی انبار نفت
42 امداد خودروی اندرزگو/ ید کش خودروی اندرزگو
43 امداد خودروی شهرک اندیشه/ ید کش خودروی شهرک اندیشه
44 امداد خودروی شهرک آپادانا/ ید کش خودروی شهرک آپادانا
45 امداد خودروی اراج/ ید کش خودروی اراج
46 امداد خودروی آران و بیدگل/ ید کش خودروی آران و بیدگل
47 امداد خودروی آرارات/ ید کش خودروی آرارات
48 امداد خودروی مقدس اردبیلی/ ید کش خودروی مقدس اردبیلی
49 امداد خودروی اردبیل/ ید کش خودروی اردبیل
50 امداد خودروی اردل/ ید کش خودروی اردل
51 امداد خودروی اردستان/ ید کش خودروی اردستان
52 امداد خودروی آرژانتین/ ید کش خودروی آرژانتین
53 امداد خودروی آریا شهر(صادقیه)/ ید کش خودروی آریا شهر(صادقیه)
54 امداد خودروی ارامنه/ ید کش خودروی ارامنه
55 امداد خودروی بلوار ارتش/ ید کش خودروی بلوار ارتش
56 امداد خودروی اسد آباد/ ید کش خودروی اسد آباد
57 امداد خودروی شهید اسدی/ ید کش خودروی شهید اسدی
58 امداد خودروی عسلویه/ ید کش خودروی عسلویه
59 امداد خودروی امامزاده حسن/ ید کش خودروی امامزاده حسن
60 امداد خودروی آسمانها/ ید کش خودروی  آسمانها
61 امداد خودروی اشرفی اصفهانی/ ید کش خودروی اشرفی اصفهانی
62 امداد خودروی اشتهارد/ ید کش خودروی  اشتهارد
63 امداد خودروی آشتیانی/ ید کش خودروی آشتیانی
64 امداد خودروی اتابک/ ید کش خودروی اتابک
65 امداد خودروی ایوانک/ ید کش خودروی ایوانک
66 امداد خودروی آذربایجان/ ید کش خودروی آذربایجان
67 امداد خودروی آذر شهر/ ید کش خودروی آذر شهر
68 امداد خودروی آذری/ ید کش خودروی آذری
69 امداد خودروی ازگل/ ید کش خودروی ازگل
70 امداد خودروی شهرک آزمایش/ ید کش خودروی شهرک آزمایش
71 امداد خودروی اتوبان بابایی/ ید کش خودروی اتوبان بابایی
72 امداد خودروی اتوبان باقری/ ید کش خودروی اتوبان باقری
73 امداد خودروی شهرک شهید باقری/ ید کش خودروی شهرک شهید باقری
74 امداد خودروی بهاباد/ ید کش خودروی بهاباد
75 امداد خودروی بدره/ ید کش خودروی بدره
76 امداد خودروی بهار/ ید کش خودروی بهار
77 امداد خودروی بهاران/ ید کش خودروی بهاران
78 امداد خودروی بهارستان/ ید کش خودروی بهارستان
79 امداد خودروی بهبهان/ ید کش خودروی بهبهان
80 امداد خودروی شیخ بهائی/ ید کش خودروی شیخ بهائی
81 امداد خودروی بهمنیار/ ید کش خودروی بهمنیار
82 امداد خودروی شهرک 22 بهمن/ ید کش خودروی شهرک 22 بهمن
83 امداد خودروی بهرمان/ ید کش خودروی بهرمان
84 امداد خودروی باخرز/ ید کش خودروی باخرز
85 امداد خودروی برخوار/ ید کش خودروی  برخوار
86 امداد خودروی باروت کوبی/ ید کش خودروی باروت کوبی
87 امداد خودروی باشگاه نفت/ ید کش خودروی باشگاه نفت
88 امداد خودروی شهرک بعثت/ ید کش خودروی شهرک بعثت
90 امداد خودروی بهبودی/ ید کش خودروی بهبودی
91 امداد خودروی لاله زار نو/ ید کش خودروی لاله زار نو
92 امداد خودروی بهداشت/ ید کش خودروی بهداشت
93 امداد خودروی بریانک/ ید کش خودروی بریانک
94 امداد خودروی بیله سوار/ ید کش خودروی بیله سوار
95 امداد خودروی کوی بیمه/ ید کش خودروی کوی بیمه
96 امداد خودروی بینالود/ ید کش خودروی بینالود
97 امداد خودروی بیرجند/ ید کش خودروی بیرجند
98 امداد خودروی بجنورد/ ید کش خودروی بجنورد
99 امداد خودروی حصار بوعلی/ ید کش خودروی حصار بوعلی
100 امداد خودروی بوکان/ ید کش خودروی بوکان
101 امداد خودروی بولیوار/ ید کش خودروی بولیوار
102 امداد خودروی بلورسازی/ ید کش خودروی بلورسازی
103 امداد خودروی بهشهر/ ید کش خودروی بهشهر
104 امداد خودروی بوشهر/ ید کش خودروی بوشهر
105 امداد خودروی چادگان/ ید کش خودروی چادگان
106 امداد خودروی چالدران/ ید کش خودروی چالدران
107 امداد خودروی جرداول/ ید کش خودروی جرداول
108 امداد خودروی هفت چنار/ ید کش خودروی هفت چنار
109 امداد خودروی چیتگر/ ید کش خودروی چیتگر
110 امداد خودروی چیذر/ ید کش خودروی چیذر
111 امداد خودروی دامپزشکی/ ید کش خودروی دامپزشکی
112 امداد خودروی شهرک صنعتی شریف/ ید کش خودروی شهرک صنعتی شریف
113 امداد خودروی دربند/ ید کش خودروی دربند
114 امداد خودروی دشتستان/ ید کش خودروی دشتستان
115 امداد خودروی داورزن/ ید کش خودروی داورزن
116 امداد خودروی داودیه/ ید کش خودروی داودیه
117 امداد خودروی دهقان/ ید کش خودروی دهقان
118 امداد خودروی جماران/ ید کش خودروی جماران
119 امداد خودروی دولت آباد/ ید کش خودروی  دولت آباد
120 امداد خودروی شهید دست غیب/ ید کش خودروی شهید دست غیب
121 امداد خودروی اجاره دار/ ید کش خودروی اجاره دار
آیا از محاسبه درست هزینه های امداد خودرو آگاه هستید؟؟؟
PREVIOUS POST
آیا با نحوه عملکرد سیستم خنک کننده خودرو آشنا هستید؟؟؟
NEXT POST

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *