عملکرد سیستم فن و قطعات بکار رفته در سیستم فن خودروی تندر 90.

باید توجه داشت که این خودرو نیز مثل خودروی 206 دارای یک دستگاه موتور فن و دوعدد رله جهت دور کند وتند ویک عدد مقاومت جهت سری کردن ولتاژ در هنگام راه اندازی دور کند می باشد.

دور کند(مدار سری): در هنگام راه اندازی فن در دور کند توسط ECU موتور جریان خروجی پس از عبور رله دور کند که داخل جعبهفیوز موتور قرار گرفته است به سمت مقاومت واقع در قسمت جلو و پایین رادیاتور رفته و سپس به سمت موتور فن ارسال می گردد و چون مدار به صورت سری قرار گرفته ولتاژ ارسالی به موتور فن نصف می گردد و در تنیجه موتور فن با دور کند شروع به کار می کند.

دور تند(مدار موازی): در هنگام راهخ انمدازی سیستم فن در دور تند توسط ECU موتور مدار به صورت موازی بوده و ولتاژی که به موتورفن می رسد 12 ولت می باشد رله دور تند نیز در داخل جعبه فیوز موتور قرار دارد.

ECU  موتور زمانی دستور راه اندازی دور تند را صادر می کند که :اولا فرمان راه اندازی سیستم کولر صادر شود و دراین زمان حتما باید مقدار گاز کامل ویا قطعات مربوط به سیستم کولر و سیم کشی مربوطه سالم باشد.

ثانیا:ECU موتور متوجه ایراداتی از قبیل خرابی مقاومت ویا رله دور کند ویا بروز عیب در سیستم گردش آب از قبیل گیر بودن ترموستات ، خرابی درب رادیاتور ، سوختن واشر سرسیلندر و وجود هوا در سیستم گردش آب( با توجه به اطلاعاتی که ECU از سنسور دمای آب در یافت می کند) گردد.

نکته:لازم به ذکر است که در صورت عدم ارسال دستور راه اندازی فن ها قبل از اقدام به تعوض ECU ترمینال های اینترکانکتور ECU از نظر عقب کشی مورد بازدید قرار گیرد.

(مسیر دور تند به صورت نقطه چین در نقشه مشخص شده)

نکته: باتوجه به یکی بودن کانکتورهای مقاومت فن و موتور فن از نظر اتصال دقت لازم را داشته باشید که این کانکتور ها اشتباها به جای وصل نشوند کانکتور موتور فن با روکش سبز و کانکتور مقاومت دارای روکش نارنجی می باشد در صورت جابه جایی این دو کانکتوربه جای هم در هنگام راه اندازی دور کند چراغ استپ روشن شده و نشانگر دمای آب تا انتها بالا می رود و مقاومت فن داغ شده و احتمالسوختن آن وجود دارد.

اگر بعد از خاموش خودور دورکند یا تند فن به مدت کوتاهی کار کند(در صورت گرم بودن موتور) ایراد محسوب نمی شود هنگام خاموش شدن خودور، گردش جریان آب که توسط واتر پمپ انجام می شود متوقف می گردد از طرفی گرمای ناشی از احتراق هنوز درپیستون . بلوک سیلندر و سر سیلندر وجود دارد که به مایع خنک کننده که سالن شده منتقل می گردد بنابراین در تابستان ها این انتقال حرارت باعث افزایش شدید دمای آب داخل موتور می شود و درنتیجه مکن است در بعضی موارد فن در حالت موتور خاموش نیز به کار خود ادامه دهد.

در این خودرو اتصال منفی زیر باتری نقش بسزایی در عملکرد سیستم فن و نشانتگر دمای آب دارد بنابراین در صورت مشاهده نوسان در نشانگر دمای آب ویا اختلال در سیستم فن اتصال منفی بایدبه دقت مورد بررسی قرار گیرد.

عملکرد سیستم فن و قطعات به کار رفته در سیستم فن 206.
PREVIOUS POST
عملکرد سیستم فن و قطعات بکار رفته در خودروی سوزوکی(قسمت اول)
NEXT POST

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *