عملکرد سیستم فن و قطعات بکار رفته در خودروی سوزوکی(قسمت دوم)

دور اول فن(دور کند فن ها)

مدار فرمان دور کند

ارسال منفی از پایه 46ECM به پایه 3 رله A  مدار قدرت دور کند + باتری – جعبه فیوز شماره 1 جنب باتری (فیوز شماره 40A-2 ) -به پایه 1 رله شماره 1- خروج از پایه 2 رله شماره 1- عبور از موتور فن A- ورود به پایه 1 رله  شماره2 – با توجه به عدم تحریک رله شماره 2 خروج از پایه 4 رله شماره 2- ورود به موتور فن B- سوکت

امدادخودرو 

عملکرد سیستم فن و قطعات بکار رفته در خودروی سوزوکی(قسمت اول)
PREVIOUS POST
عملکرد سیستم فن و قطعات بکار رفته در خودروی سوزوکی(قسمت دوم)
NEXT POST

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *