عملکرد سیستم فن و قطعات بکار رفته در خودروی سوزوکی(قسمت اول)

عملکرد سیستم فن و قطعات بکار رفته در خودروی سوزوکی(قسمت اول)

در ابتدا با بازکردن سوئیچ ecm اطلاعات مربوط به دمای آب را از سنسور ECT دریافت می کند و در دمای معین دستور راه اندازی فن را به رله ها صادر می کند.

با تحریک رله ها عملکرد سیستم فن در سه دور (کند، میانی و تند ) در دمای های مشخص آغاز می شود.

بین خودور سوزوکی 2000 و 2400 حدود 5 درجه سانتیگراد اختلاف دما در برنامه ECM وجود دارد.

پس از گرم شدن خودور و رسیدن دما یآب به دمای مشخص شده با وجود برق مستقیم و بعد سوئیچبر روی رله های فن، سیستم به فرمانECM شروع به کار می کند که در اینجا به بررسی مسیر برق رسانی در دور های کند و میانی و تند می پردازیم.

نکته:

در خودرو کیزاشی رله های فن در داخل جعبه فیوز موتور می باشد ولی در خودروی سوزوکی ویتارا به صورت مجزا در داخل موتور پشت چراغ سمت راننده در داخل جعبه ای قرار گرفته اند.

نقشه برق فن ها و رله های فن:

به طور کلی :

برق+ تحریک رله ها از سوئیچ -جعبه فیوز شماره 3 (داخل اطاق) {فیوز شماره15A-32} -به پایه های شماره 5 رله های 1و2وشماره 3 فن ها.

لازم به ذکر است منفی تحریک رله ها از ECM به ترتیب برای راه اندازی دور کند پایه 46ECM  ودور میانی ابتدا پایه 47 و46 , ECM و سپس پایه 48ECM و دور تند پایه 48 و47 و46 ECM از کانکتور E23 ارسال می گردد.

(لازم به ذکر است هرکانکتورECM دارای 60 پایه می باشد و کانکتور E23 در سمت چپ دسته سیم قرار می گیرد)

نقشه برق فن ها و رله های فن (دور کند فن ها)

عملکرد سیستم فن و قطعات بکار رفته در سیستم فن خودروی تندر 90.

باید توجه داشت که این خودرو نیز مثل خودروی 206 دارای یک دستگاه موتور فن و دوعدد رله جهت دور کند وتند ویک عدد مقاومت جهت سری کردن ولتاژ در هنگام راه اندازی دور کند می باشد.

دور کند(مدار سری): در هنگام راه اندازی فن در دور کند توسط ECU موتور جریان خروجی پس از عبور رله دور کند که داخل جعبهفیوز موتور قرار گرفته است به سمت مقاومت واقع در قسمت جلو و پایین رادیاتور رفته و سپس به سمت موتور فن ارسال می گردد و چون مدار به صورت سری قرار گرفته ولتاژ ارسالی به موتور فن نصف می گردد و در تنیجه موتور فن با دور کند شروع به کار می کند.

دور تند(مدار موازی): در هنگام راهخ انمدازی سیستم فن در دور تند توسط ECU موتور مدار به صورت موازی بوده و ولتاژی که به موتورفن می رسد 12 ولت می باشد رله دور تند نیز در داخل جعبه فیوز موتور قرار دارد.

ECU  موتور زمانی دستور راه اندازی دور تند را صادر می کند که :اولا فرمان راه اندازی سیستم کولر صادر شود و دراین زمان حتما باید مقدار گاز کامل ویا قطعات مربوط به سیستم کولر و سیم کشی مربوطه سالم باشد.

ثانیا:ECU موتور متوجه ایراداتی از قبیل خرابی مقاومت ویا رله دور کند ویا بروز عیب در سیستم گردش آب از قبیل گیر بودن ترموستات ، خرابی درب رادیاتور ، سوختن واشر سرسیلندر و وجود هوا در سیستم گردش آب( با توجه به اطلاعاتی که ECU از سنسور دمای آب در یافت می کند) گردد.

نکته:لازم به ذکر است که در صورت عدم ارسال دستور راه اندازی فن ها قبل از اقدام به تعوض ECU ترمینال های اینترکانکتور ECU از نظر عقب کشی مورد بازدید قرار گیرد.

(مسیر دور تند به صورت نقطه چین در نقشه مشخص شده)

نکته: باتوجه به یکی بودن کانکتورهای مقاومت فن و موتور فن از نظر اتصال دقت لازم را داشته باشید که این کانکتور ها اشتباها به جای وصل نشوند کانکتور موتور فن با روکش سبز و کانکتور مقاومت دارای روکش نارنجی می باشد در صورت جابه جایی این دو کانکتوربه جای هم در هنگام راه اندازی دور کند چراغ استپ روشن شده و نشانگر دمای آب تا انتها بالا می رود و مقاومت فن داغ شده و احتمالسوختن آن وجود دارد.

اگر بعد از خاموش خودور دورکند یا تند فن به مدت کوتاهی کار کند(در صورت گرم بودن موتور) ایراد محسوب نمی شود هنگام خاموش شدن خودور، گردش جریان آب که توسط واتر پمپ انجام می شود متوقف می گردد از طرفی گرمای ناشی از احتراق هنوز درپیستون . بلوک سیلندر و سر سیلندر وجود دارد که به مایع خنک کننده که سالن شده منتقل می گردد بنابراین در تابستان ها این انتقال حرارت باعث افزایش شدید دمای آب داخل موتور می شود و درنتیجه مکن است در بعضی موارد فن در حالت موتور خاموش نیز به کار خود ادامه دهد.

در این خودرو اتصال منفی زیر باتری نقش بسزایی در عملکرد سیستم فن و نشانتگر دمای آب دارد بنابراین در صورت مشاهده نوسان در نشانگر دمای آب ویا اختلال در سیستم فن اتصال منفی بایدبه دقت مورد بررسی قرار گیرد.

عملکرد سیستم فن و قطعات به کار رفته در سیستم فن 206.

قطعات الکتریکی بکار رفته در سیستم فن در این خودرو عبارتند از:BM34 (جعبه فیوز موتور) – ECU – سنسور دمای آب – دو عدد رله فن – مقاومت فن واقع در جلوی رادیاتور بر روی سینی فن – موتور فن .

در این خودرو از یک عدد موتور فن استفاده شده است لازم به ذکر است یکی از نقاط ضعف سیستم های تک فن این است که در هنگام بروز ایراداتی از قبیل گیر کردن موتور فن به صورت مکانیکی و یا در هنگام بروز تصادفات از ناحیه جلوی خودرو می تواند منجر به سوختن فیوز مربوطه ویا مقاومت ودر نهایت خود موتور فن گردد و درخودروهایی که دارای دو عدد موتور فن می باشند اگر یکی از آنها به هر نحوی دچار گیر مکانیکی گردد دیگری با دور تند شروع به کار می کند و درنتیجه مالک خودرو می تواند در شرایط خاص خودرو را به نزدیک ترین نمایندگی برساند تا رفع عیب گردد.

دور کند (مدار سری)

پس از دریافت اطلاعات سنسور دمای آب مبنی بر عملکرد دور کند فن،ECU موتور باراسال بدنه ای به رله A(رله بالایی) آن را تحریک می نماید برق اصلی و تحریک مثبت این رله از BM34 (مدول1 و مدول2) تامین می گردد با تحریک شدن رله برق خروجی به مقاومت و در نهایت به موتور فن می رسد وفن با دور کند شروع به کار می کند.

دور تند(مدار موازی)

پس از دریافت اطلاعات از طرف سنسور دمای آب مبنی بر عملکرد دورتند فن، ECU  موتور با ارسال بدن های به رله B (رله پایینی) آن را تحریک می نماید برق اصلی و تحریک مثبت این رله از BM34 (مدول 1 و مدول 2) تامین می گردد با تحریک شدن رله برق خروجی به موتور فن می رسد و فن با دور تند شروع به کار می کند.

(مسیر دور تند به صورت نقطه چین در نقشه مشخص شده )

نکته:

  • برق مثبت سیم پیچ رله A از مدول 2-BM34 فیوز شماره F8 تامین می گردد و برق تغذیه ECU نیز از همین فیوز تامین می گردد بنابراین یکی از دلایل سوختن این فیوز که می تواند منجر به خاموش شدن ویا روشن نشدن این خودرو گردد اتصال کوتاه شدن این رله می باشد.
  • برق مثبت سیم پیچ رله B از مدول 2-BM34 فیوز شماره F1 , و برق مثبت چراغ دنده عقب نیز از همین فیوز تامین می گردد. بنابراین اتصال کوتاه شدن چراغ دنده عقب می تواند باعث سوختن این فیوز ویا از کار افتادن دور تند فن گردد.

آیا باقطعاتی که در راه اندازی سیستم فن نقش دارندآشنا هستید؟؟؟

1- سنسور دمای آب: درپشت سر سیلندر ویا جلوی آن در مسیر جریان آب قرارگرفته است. دو نوع سنسور دمای آب وجود دارد،سر قهوه ای (PTC) که تحت فرمان کنترل یونیت فن می باشد ویا سرسبز(NTC) که تحت فرمان ECU انژکتور می باشد . در ادامه توضیحات بیشتری داده خواهد شد.

2- کنترل یونیت فن: در سمت چپ شاسی ،پشت چراغ راننده قرار گرفته و وظیفه آن ، دریافت اندازه دمای آب از سنسورPTC (سر قهوه ای) و سپس ارسال منفی به رله ها جهت راه اندازی موتور فن می باشد.

3- رله فن:برروی دیاق سینی جلو، پشت جلو پنجره قرار گرفته و وظیفه آن دریافت منفی از یونیت فن یا ECU و سپس ارسال برق خروجی به موتور فن ها می باشد.

4- دو عدد موتور فن:که در قسمت پایین دیاق سینی جلو قرار گرفته اند وبا شروع به کار کردن این موتور فن ها پروانه های متصل به آنها نیز شروع به چرخش می نمایند. پروانه فن ها به دو صورت پیچی و خاری می باشند و نوع پیچی آن از سمت چپ بسته می شود.

5- جعبه فیوز کالسکه ای:واقع برروی گلگیر سمت راننده از سمت داخل است که وظیفه آن تقسیم برق می باشد و پس از باطری برق رسانی به تمام نقاط از جمله سوییچ و کلیه قطعاتی که نیاز به برق مستقیم دارند را انجام می دهند.با روشن شدن موتور و بالا رفتن دمای آب در حد آستانه اول و دوم با اعلام سنسور دمای آب دستور راه اندازی فن دور کند یا تند فن از طریق ECU موتور ویا یونیت فن صادر می گردد . نحوه عملکرد سیستم فن در خودرو های تولید داخل به دو صورت سری و موازی می باشد.

مدار سری

مصرف کننده ها در مدار سری به صورت خطی یا پشت سر هم قرار گرفته به طوری که قطع شدن یکی از آنها باعث از کار افتادن دیگری می شود.در این مدار ولتاژ ها با هم جمع می شوند ولی شدت جریان ها برابرند یعنی هنگامی که از باتری 12 ولتی استفاده می شود باید مجموع ولتاژ مصرف کننده هایی که در مسیر قرار می گیرند 12 ولت باشد.

لازم به ذکر است دور کند سیستم فن به صورت مدار سری می باشد.

مدار موازی

مصرف کننده ها در مدار موازی به موازات هم (به صورت جداگانه) قار گرفته بوریکه قطع شدن یکی تاثیری در بقیه ندارد. دراین مدار شدت جریانها با هم جمع می شوند ولی ولتاژها برابرند یعنی هنگامی که از باتری 12 ولتی استفاده می شود هر کدام از مصرف کننده ها به صورت جداگانه با ولتاژ 12 ولتی شروع به فعالیت می نماید.

لازم به ذکر است دور تند سیستم فن به صورت مدار موازی می باشد.

دور کند (مدار سری)

پس از دریافت اطلاعات از طرف سنسنور دمای آب مبنی بر عملکرد دور کند فن،ECU(یونیت) با ارسال بدنه ای به رله A (سمت راننده) آنرا تحریک می نماید برق های مثبت این رله از جعبه تقسیم برق (کالسکه ای) تامین می گردد و پس از تحریک رله، برق خروجی به موتور فن A(سمت راننده) رسیده و پس از آن به رلهC (سمت شاگرد) و درنهایت به موتور B دارای منفی دائم می باشد مدار کامل می گردد لازم به ذکر است ولتاژ مصرفی هر کدام از موتور فنها در دور کند 6 ولت می باشد.

دور تند(مدار موازی)

پس از دریافت اطلاعات از طرف سنسور دمای آب مبنی بر عملکرد دور تند فن،ECU(یونیت) با ارسال بدنه به رله های AوBوC آنها را تحریک می نماید برق مثبت این رله ها از جعبه تقسیم برق (کالسکه ای) و جعبه فیوز اصلی تامین می گردد پس از تحریک رله ها برق خروجی به موتور فنA (سمت راننده) و موتور فنB (سمت شاگرد ) می رسد لازم به ذکر است که ولتاژ مصرفی هرکدام از موتور فن ها در دور تند 12 ولت می باشد.

تشخیص انواع ECU ها در خودرو های مختلف از طریق مشخصات ظاهری …(قسمت دوم)

انواعECU در خودرو های رانا و پژو 206 جدید با موتورTU5:

SIEMENS: در خودروی رانا و206 جدید با موتورTU5 از این نوع ECU استفاده شده که تک سوکت می باشد اینECUباECU زیمنس موتورTU7 متفاوت می باشد و نوع دریچه گاز سیمی است.

انواع ECU در خودروهای پژو ROAپژو RD:

 SL96:تک سوکت،فشار شکن روی ریل سوخت،پمپ بنزین زیر باک ویونیت فن دارد.

S2000 : سه سوکت، فشار شکن روی ریل سوخت، پمپ بنزین داخل و یا خارج باک و یونیت فن دارد.

SIEMENS:تک سوکت،فشار شکن وپمپ بنزین داخل باک . ی.نیت فن ندارد.

انواع ECU در خودروی پیکان و پیکان وانت:

SL96:تک سوکت ، فشارشکن روی ریل سوخت، پمپ بنزین زیر باک و محل قرارگیری ECU زیر داشبورد سمت راست( سمت شاگرد) می باشد.

S2000: سه سوکت |، فشار شکن روی یرل سوخت ، پمپ بنزین داخل و یا خارج باک می باشد.

SIEMENS:تک سوکت،فشارشکن و پمپ بنزین داخل باک و در خودروی پیکان وانت استفاده شده است.

انواعECU در خودرو های پژو ELX با موتور 16 سوپاپ زانتیا:

BOSCH MP7.3: تک سوکت برای موتور 16سوپاپ پژو پارس ELX استفاده می شود.

انواعECU درخودروی پژو پارس ELXبا موتورXUM:

SIEMENS:تک سوکت، ریل سوخت آن فلزی و ورودی ریل سوخت وسط ریل نصب شده است و منیفولد هوا تغییر کرده است.

انواعECU در خودروی سمند موتورملی و خودروی دنا با موتورEF7:

BOSCH 7.4.9: سه سوکت، در خودرو های دوگانه سوز استفاده می شود، پاشش و جرقه را بصورت تک به تک اجرا می کند و دریچه گاز برقی است.

SIEMENS:تک سوکت است و معمولا در خودرو های بنزین سوز استفاده می شود ودریچه گاز سیمی می باشد.

انواع ECU در خودروی L90 با موتورK4M:

SIMENS EMS 3132: تک سوکت و در خودرو های بنزین سوز و دوگانه سوز با هم فرق دارند.

انواعECU درخودروی سوزوکی با موتور(2000)J20A:

DENSO:دوسوکت60 پایه دارد وبا توجه به نوع گیربگس اتوماتیک یا گیربکس دستی و شماره فنی آن قابل تشخیص است.

انواعECU درخودروی سوزوکی با موتور(2400)J24B:

DENSO:دوسوکت60 پایه دارد وبا توجه به نوع گیربگس اتوماتیک یا گیربکس دستی و شماره فنی آن قابل تشخیص است.

انواع ECU در خودروی کیزاشی با موتور بهینه شده (2400) G24B:

DENSO:دوسوکت60 پایه دارد وبا توجه به نوع گیربگس اتوماتیک یا گیربکس دستی و شماره فنی آن قابل تشخیص است.

انواع ECU در خودروی 407 با موتورEW10A:

MAGNETI MAREIIL6LPB: سه سوکت دارد و در نمونه موجود در ایران فقط از این نوع ECU استفاده شده است.

تشخیص انواع ECU ها در خودرو های مختلف از طریق مشخصات ظاهری …(قسمت اول)

انواع ECU ها در خودرو های پژو 405 و پژو پارس و سمند با موتور XU7:

magneti marelli: تک سوکت، ریل سوخت و منیفولد یک پارچه ، فشار شکن روی ریل سوخت ، پمپ بنزین خارج باک، یونیت فن دارد و پاشش چهار انژکتور با هم می باشد

SL96: تک سوکت، ریل سوخت و منیفولد یک پارچه ، فشار شکن روی ریل سوخت، پمپ بنزین خارج یا داخل باک، یونیت فن دارد و پاشش انژکتو.ر ها بصورت 2 به 2 می باشد.

S2000ILC: سه سوکت، ریل سوخت و منیفولد یک پارچه و جای فشار شکن روی ریل سوخت خالی است، پمپ بنزین و فشارشکن داخل باک، یونیت فن ندارد وپاشش انژکتورها به صورت 2 به 2 می باشد.

S2000SLC: سه سوکت، ریل سوخت به صورت مجزا و الف هواگیری ریل سوخت به سمت باطری ، پمپ بنزین و فشارشکن داخل باک، یونیت فن ندارد و پاشش انژکتورها به صورت2 به 2 می باشد.

BOSCH7.4.4 :سه سوکت، ریل سوخت به صورت مجزا و الف هواگیری ریل سوخت به سمت بالا (درب موتور) ، پمپ بنزین و فشار شکن داخل باک ، یونیت فن ندارد و پاشش انژکتور ها به صورت 2 به 2 می باشد.

Slemens: تک سوکت، ریل سوخت به صورت مجزا وفلزی ، پمپ بنزین و فشار شکن داخل باک، یونیت فن ندارد و پاشش انژکتور ها به صورت تک به تک می باشد.

Ssat: جای دو کانکتور روی آن قرار دارد که داخل یکی از کانکتور ها خالی می باشد (از یک کانکتور استفاده نشده) یونیت فن ندارد، ریل سوخت مجزا ، پمپ بنزین و فشار شکن داخل باک قرار دارد و پاشش انژکتور ها به صورت تک تک می باشد.

انواع ECU در خودروی پژو 206 با موتورTU3:

S2000: سه سوکت دریچه گاز سیمی در دو نوع 3Fو3E

VAIEO: سه سوکت دریچه گاز برقی

انواع ECU در خودروی پژو206 با موتورTU5:

7.4.4 BOSCH: در تولیدات قبل از سال 85 از این نوع ECU استفاده می شده و دریچه گاز آنها از نوع برقی و در پوش آن خار نگهدارنده دارد.

7.4.5 BOSCH: خودرو های 206 که از ابتدای سال 85 به بعد تولید شده اند دارای ECU بوش 7.4.5 بوده و دریچه گاز برخی آنها نیز تفاوت ظاهری ایجاد شده (از نوع پرسی می باشد)

VAIEO-G35: در تولیدات پژو 206 SD دوگانه سوز(V2 وV10) با موتور TU5 استفاده شده است.

انواع ECU در خودرو های پژو405 وپژوپارس وسمند با موتور TU5:

7.4.4 BOSCH:سه سوکت دارد و در تولیدات پژو405 و پژو پارس و سمند با موتورTU5 ازECU بوش7.4.4 استفاده شده که با ECU بوش7.4.4 پژو 206 تفاوت دارد و قابلیت نصب به جای یکدیگر را ندارند ولی دریچه گاز های برقی آنها با پژو 206 مشترک و مشابه می باشد.

7.4.5 BOSCH:سه سوکت دارد و در پژو پارس اتومات با موتورTU5 از این نوعECU استفاده شده است.

Slemens:تک سوکت، ریل سوخت به صورت مجزا و فلزی، پمپ بنزین و فشار شکن داخل باک، یونیت فن ندارد و پاشش انژکتورها به صورت تک به تک می باشد.

loading
با ما تماس بگیرید