آغاز بکار صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر

آغاز بکار صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر
صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر با سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی امروز ۲۳ فرودین با حضور آقای دکتر علی وحدت رییس صندوق نوآوری و شکوفایی به‌صورت رسمی آغاز بکار کرد.
منبع خبر : iribnews.ir