ابتلای ۱۴۶ ایرانی به تب دنگی

ابتلای ۱۴۶ ایرانی به تب دنگی


ابتلای ۱۴۶ ایرانی به تب دنگی - خبرگزاری صدا و سیما

ابتلای ۱۴۶ ایرانی به تب دنگی - خبرگزاری صدا و سیما

مشاهده پشه تب دنگی در این ۴ استان! - Asriran

مشاهده پشه تب دنگی در این ۴ استان! - Asriran
ابتلای ۱۴۶ ایرانی به تب دنگی - خبرگزاری صدا و سیما

ابتلای ۱۴۶ نفر در کشور به "تب دنگی" - مشرق نیوز

ابتلای ۱۴۶ نفر در کشور به "تب دنگی" - مشرق نیوز
www.iribnews.ir › علمی و فرهنگی › بهداشت و سلامت

آمار مبتلایان به تب دنگی در کشور - ایسنا - ISNA

آمار مبتلایان به تب دنگی در کشور - ایسنا - ISNA
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه ٢۶ اردیبهشت نخستین مورد ابتلا به تب دنگی در ایران شناسایی شد، گفت: پشه آئدس در ۶ استان لانه گزینی کرده ...

ابتلای ۱۴۶ نفر در کشور به
منبع خبر : iribnews.ir