افتتاح پروژه منطقه گردشگری الیمالات مازندران

افتتاح پروژه منطقه گردشگری الیمالات مازندران


افتتاح پروژه منطقه گردشگری الیمالات مازندران - خبرگزاری فارس

افتتاح پروژه منطقه گردشگری الیمالات مازندران - خبرگزاری فارس

محمدصادق نیک گستر افتتاح پروژه منطقه گردشگری الیمالات مازندران

محمدصادق نیک گستر افتتاح پروژه منطقه گردشگری الیمالات مازندران
افتتاح پروژه منطقه گردشگری الیمالات مازندران - خبرگزاری فارس

عکس/ افتتاح پروژه منطقه گردشگری الیمالات مازندران

عکس/ افتتاح پروژه منطقه گردشگری الیمالات مازندران
www.farsnews.ir › photo › افتتاح-پروژه-منطقه-گرد...

افتتاح فاز اول منطقه نمونه گردشگری الیمالات نور - خبرگزاری میراث آریا

افتتاح فاز اول منطقه نمونه گردشگری الیمالات نور - خبرگزاری میراث آریا
فاز اول پروژه منطقه گردشگری الیمالات مازندران به مساحت ۵۰ هکتار از پروژهی ۲۰۰ هکتاری این مجموعه افتتاح شد. دریاچه الیمالات از جاذبههای گردشگری استان ...

فاز اول منطقه نمونه گردشگری الیمالات نور افتتاح شد

فاز اول منطقه نمونه گردشگری الیمالات نور افتتاح شد
محمدصادق نیک گستر افتتاح پروژه منطقه گردشگری الیمالات مازندران

افتتاح فاز اول مجموعه نمونه گردشگری الیمالات و آغاز عملیات اجرایی فاز ...

افتتاح فاز اول مجموعه نمونه گردشگری الیمالات و آغاز عملیات اجرایی فاز ...
www.ghatreh.com › news › محمدصادق-نیک-گستر-اف...

افتتاح پروژه منطقه گردشگری الیمالات مازندران

افتتاح پروژه منطقه گردشگری الیمالات مازندران
فاز اول پروژه منطقه گردشگری الیمالات مازندران به مساحت 50 هکتار از پروژه ی 200 هکتاری این مجموعه افتتاح شد. دریاچ.

عکس/ افتتاح پروژه منطقه گردشگری الیمالات مازندران - نیوزین

عکس/ افتتاح پروژه منطقه گردشگری الیمالات مازندران - نیوزین
عکس/ افتتاح پروژه منطقه گردشگری الیمالات مازندران

تهیه و اجرای ۹۷۰ هزار میلیارد تومان پروژه گردشگری در کشور

تهیه و اجرای ۹۷۰ هزار میلیارد تومان پروژه گردشگری در کشور
فاز اول پروژه منطقه گردشگری الیمالات مازندران به مساحت 50 هکتار از پروژه ی 200 هکتاری این مجموعه افتتاح شد. دریاچه الیمالات از جاذبه های ...
منبع خبر : iribnews.ir