افزایش تصاعدی فوتی های کرونا در پایتخت

آمار فوتی های تهران ۳ برابر بیشتر شده است. مدیران شهری می گویند لغو طرح ترافیک تأثیری در کاهش کرونا ندارد و فقط تعطیلی تهران آمار مسافران مترو را کاهش می دهد.
منبع خبر : alef.ir