اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه می‌شود

اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه می‌شود
در بند ۱۰۴ قانون خدمات دیجیتال یا dsa از تاثیر منفی انتشار اطلاعات نادرست یا گمراه کننده بر دموکراسی و جامعه گفته شده است و در ماده 52 آن آمده که اگر سکویی اطلاعات نادرست را منتشر کند جریمه می شود.

اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه میشود

اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه میشود

اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه میشود

اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه میشود
اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه میشود

اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه می شود - خبر فارسی

اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه می شود - خبر فارسی
www.iribnews.ir › علمی و فرهنگی › فضای مجازی

اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه میشود - آپارات

اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه میشود - آپارات
در ماده ۵۲ این سند آمده که اگر سکو یا پلت فرمی قواعد مربوط به انتشار اطلاعات نادرست را رعایت نکند یک درصد از درآمد سالانه مربوط به سال مالی قبل ...

اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه میشود - خبرگزاری صدا و ...

اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه میشود - خبرگزاری صدا و ...
اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه میشود

اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه میشود

اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه میشود
www.iribnews.ir › فیلم › علمی و فرهنگی

اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه میشود

اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه میشود
در بند ۱۰۴ قانون خدمات دیجیتال یا dsa از تاثیر منفی انتشار اطلاعات نادرست یا گمراه کننده بر دموکراسی و جامعه گفته شده است و در ماده 52 آن آمده ...

اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه میشود|صدا و سیما - خبرپو

اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه میشود|صدا و سیما - خبرپو
اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه می شود - خبر فارسی

اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه میشود - webgardi.net

اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه میشود - webgardi.net
اگر سکویی اطلاعات نادرست منتشر کند جریمه می شود. در بند 104 قانون خدمات دیجیتال یا dsa از تاثیر منفی انتشار اطلاعات نادرست یا گمراه کننده بر دموکراسی و ...
منبع خبر : iribnews.ir