بازدید اعضای هیات علمی دانشکده طب ایرانی از پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاهبازدید اعضای هیات علمی دانشکده طب ایرانی از پژوهشکده آینده پژوهی در

بازدید اعضای هیات علمی دانشکده طب ایرانی از پژوهشکده آینده پژوهی در

دانشکده طب ایرانی - روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشکده طب ایرانی - روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بازدید اعضای هیات علمی دانشکده طب ایرانی از پژوهشکده آینده پژوهی در

بازدید اعضای هیات علمی دانشکده طب ایرانی از پژوهشکده آینده پژوهی در ...

بازدید اعضای هیات علمی دانشکده طب ایرانی از پژوهشکده آینده پژوهی در ...
a3l.ir › طب سنتی

دانشکده طب ایرانی | معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده طب ایرانی | معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
به دعوت رییس پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت "دکتر علی اکبر حقدوست"، اعضای هیات علمی دانشکده طب ایرانی، سه شنبه دهم خردادماه از این پژوهشکده بازدید کردند.

هسته های پژوهشی - دانشکده طب ایرانی

هسته های پژوهشی - دانشکده طب ایرانی
دانشکده طب ایرانی - روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

بازدید اعضای مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری از ...

بازدید اعضای مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری از ...
pr.kmu.ac.ir › news › دانشکده-طب-ایرانی

پژوهش - دانشکده طب ایرانی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

پژوهش - دانشکده طب ایرانی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
به دعوت "دکتر علی اکبر حقدوست"رییس پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، اعضای هیات علمی دانشکده طب ایرانی، سه شنبه دهم خردادماه از این پژوهشکده بازدید کردند. بازدید ...

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی | برنامه سه ساله

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی | برنامه سه ساله
بازدید اعضای هیات علمی دانشکده طب ایرانی از پژوهشکده آینده پژوهی در ...

سامانه علمسنجی اعضای هیأت علمی

سامانه علمسنجی اعضای هیأت علمی
a3l.ir › طب سنتی
منبع خبر : pm.kmu.ac.ir