بازدید معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت از دانشکده طب ایرانی کرمان

معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت در ششمین روز از سال جدید از دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بازدید کرد.

بازدید معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت از دانشکده طب

بازدید معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت از دانشکده طب

هشدار وزارت بهداشت درباره مراجعه به افراد فاقد صلاحیت در حوزه طب ایرانی

هشدار وزارت بهداشت درباره مراجعه به افراد فاقد صلاحیت در حوزه طب ایرانی
بازدید معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت از دانشکده طب

افتتاح سلامتكده طب ایرانی و سنتی مركز شهید رجائی

افتتاح سلامتكده طب ایرانی و سنتی مركز شهید رجائی
a3l.ir › طب سنتی

دانشگاه علوم پزشکی هوشمند: خانه

دانشگاه علوم پزشکی هوشمند: خانه
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت در ششمین روز از سال جدید از دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بازدید کرد.بازدید معاون ..

دانشکده طب سنتی - صفحه اصلی

دانشکده طب سنتی - صفحه اصلی
هشدار وزارت بهداشت درباره مراجعه به افراد فاقد صلاحیت در حوزه طب ایرانی

دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
www.farsnews.ir › جامعه › سلامت

[PDF] TEHRAN - جشنواره طب ایرانی

[PDF] TEHRAN - جشنواره طب ایرانی
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، حسین رضاییزاده - معاون تعالی دفتر طب ایرانی درباره برگزاری اولین جلسه شورای سیاست گذاری طب ایرانی و مکمل ...

معاونت های درمان کشور - معاونت امور درمان

معاونت های درمان کشور - معاونت امور درمان
افتتاح سلامتكده طب ایرانی و سنتی مركز شهید رجائی

سامانه های آموزشی - دانشکده طب ایرانی

سامانه های آموزشی - دانشکده طب ایرانی
www.yjc.ir › علمی پزشکی › بهداشت و درمان
منبع خبر : pm.kmu.ac.ir