بانوی هنرمندی که به فلز جان می‌دهد

بانوی هنرمندی که به فلز جان می‌دهد
بانوی هنرمند قلمزن دهاقانی در استان اصفهان با ضربات قلم و چکش به فلز جان می‌دهد.
منبع خبر : iribnews.ir