بهترين غذا‌های گیاهی جایگزین گوشت

بهترين غذا‌های گیاهی جایگزین گوشت
دانه سویا بدلیل داشتن مقادیر قابل توجهی پروتئین و لیپید در ردیف یكی از بهترین محصولات غذایی با منشأ گیاهی قرار دارد.
منبع خبر : iribnews.ir