بیش از ۲۰۰ رسانه برای اغتشاشات آموزش دادند و عملا با استفاده از فضای رسانه توانستند این توطئه و آشوب را برپا کنند

بیش از ۲۰۰ رسانه برای اغتشاشات آموزش دادند و عملا با استفاده از فضای رسانه توانستند این توطئه و آشوب را برپا کنند
حجت‌الاسلام و المسلمین سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات در خصوص اغتشاشات سال گذشته:با بیش از ۵۰ سرویس اطلاعاتی در کشور‌های مختلف جلساتی را داشتند

بیش از ۲۰۰ رسانه برای اغتشاشات آموزش دادند و عملا با استفاده از فضای ...

بیش از ۲۰۰ رسانه برای اغتشاشات آموزش دادند و عملا با استفاده از فضای ...

عزم دستگاه دیپلماسی برای خدمت را جزمتر کرد / خبر هوشمند فهام

عزم دستگاه دیپلماسی برای خدمت را جزمتر کرد / خبر هوشمند فهام
بیش از ۲۰۰ رسانه برای اغتشاشات آموزش دادند و عمل با استفاده از فضای رسانه توانستند این توطئه و آشوب را برپا کنند

فیلم| جزئیاتی جدید از حوادث پاییز گذشته از زبان وزیر اطلاعات

فیلم| جزئیاتی جدید از حوادث پاییز گذشته از زبان وزیر اطلاعات
بیش از ۲۰۰ رسانه برای اغتشاشات آموزش دادند و عملا با استفاده از فضای ...

ببینید | توضیحات جدید وزیر اطلاعات در خصوص ناآرامیهای سال گذشته

ببینید | توضیحات جدید وزیر اطلاعات در خصوص ناآرامیهای سال گذشته
fehamnews.ir › link › 39312863-
منبع خبر : iribnews.ir