تصمیم‌گیری هیئت وزیران درباره عوارض نوشابه‌های گازدار

هیئت وزیران درخصوص رفع اختلاف بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مطالبات عوارض نوشابه های گازدار از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۸ تصمیم‌گیری کرد.
منبع خبر : alef.ir