تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به حسین امیر عبداللهیان

تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به حسین امیر عبداللهیان
سفیر جدید عربستان در تهران امروز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رونوشت استوارنامه خود را به وی ارائه کرد.

تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید عربستان به امیرعبدالهیان

تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید عربستان به امیرعبدالهیان

تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به حسین امیر عبداللهیان - ایسنا

تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به حسین امیر عبداللهیان - ایسنا
تقدیم استوارنامه سفیر جدید عربستان به حسین امیرعبداللهیان

(تصاویر) تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به حسین ... - فرارو

(تصاویر) تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به حسین ... - فرارو
تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید عربستان به امیرعبدالهیان

تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به حسین امیر عبداللهیان

تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به حسین امیر عبداللهیان
www.tasnimnews.com › media › تقدیم-رونوشت-است...

تقدیم استوارنامه سفیر جدید عربستان به امیرعبداللهیان

تقدیم استوارنامه سفیر جدید عربستان به امیرعبداللهیان
"عبدالله العنزی"، سفیر عربستان سعودی در ایران ظهر امروز با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم ...

رونوشت استوارنامه سفیر جدید عربستان به امیرعبداللهیان تقدیم شد

رونوشت استوارنامه سفیر جدید عربستان به امیرعبداللهیان تقدیم شد
تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به حسین امیر عبداللهیان - ایسنا

تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به امیر عبداللهیان

تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به امیر عبداللهیان
www.isna.ir › عکس › خبری

استوارنامه سفیر جدید عربستان به امیرعبداللهیان تقدیم شد - پیشخوان

استوارنامه سفیر جدید عربستان به امیرعبداللهیان تقدیم شد - پیشخوان
سفیر جدید عربستان در تهران یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رونوشت استوارنامه خود ...

سفیر جدید عربستان رونوشت استوارنامه خود را تقدیم امیرعبداللهیان کرد

سفیر جدید عربستان رونوشت استوارنامه خود را تقدیم امیرعبداللهیان کرد
(تصاویر) تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به حسین ... - فرارو
منبع خبر : iribnews.ir