تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به حسین امیر عبداللهیان

تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به حسین امیر عبداللهیان
سفیر جدید عربستان در تهران امروز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رونوشت استوارنامه خود را به وی ارائه کرد.

تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به حسین امیر عبداللهیان - ایسنا

تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به حسین امیر عبداللهیان - ایسنا

(تصاویر) تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به حسین ... - فرارو

(تصاویر) تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به حسین ... - فرارو
تقدیم استوارنامه سفیر جدید عربستان به حسین امیرعبداللهیان

تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به حسین امیر عبداللهیان

تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به حسین امیر عبداللهیان
تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به حسین امیر عبداللهیان - ایسنا

رونوشت استوارنامه سفیر جدید عربستان به امیرعبداللهیان تقدیم شد

رونوشت استوارنامه سفیر جدید عربستان به امیرعبداللهیان تقدیم شد
www.isna.ir › عکس › خبری

استوارنامه سفیر جدید عربستان به امیرعبداللهیان تقدیم شد - پیشخوان

استوارنامه سفیر جدید عربستان به امیرعبداللهیان تقدیم شد - پیشخوان
سفیر جدید عربستان در تهران یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رونوشت استوارنامه خود ...

تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به وزیر امور خارجه ایران

تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به وزیر امور خارجه ایران
(تصاویر) تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به حسین ... - فرارو

سفیر جدید عربستان سعودی رونوشت استوارنامه خود را به دکتر امیر ...

سفیر جدید عربستان سعودی رونوشت استوارنامه خود را به دکتر امیر ...
fararu.com › سیاست › عمومی

تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به امیر عبداللهیان

تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به امیر عبداللهیان
سفیر جدید عربستان در تهران یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رونوشت استوارنامه خود ...

تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید عربستان به امیرعبدالهیان

تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید عربستان به امیرعبدالهیان
تقدیم استوار نامه سفیر جدید عربستان به حسین امیر عبداللهیان
منبع خبر : iribnews.ir