خبر خوب کرونایی

 معاون کل وزارت بهداشت گفت: آمار شهرهای قرمز و نارنجی رو به کاهش است
منبع خبر : alef.ir