دومین مدرسه زمستانه طب ایرانی و داروسازی سنتی برگزار شددومین مدرسه زمستانه طب ایرانی و داروسازی سنتی برگزار شد

دومین مدرسه زمستانه طب ایرانی و داروسازی سنتی برگزار شد

دومین مدرسه زمستانه طب ایرانی و داروسازی سنتی برگزار شد

دومین مدرسه زمستانه طب ایرانی و داروسازی سنتی برگزار شد
دومین مدرسه زمستانه طب ایرانی و داروسازی سنتی برگزار شد

آرشیو اخبار - روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آرشیو اخبار - روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
pr.kmu.ac.ir › ndt › دومین-مدرسه-زمستانه-طب-ایرانی-...

مراسم اختتامیه مدرسه زمستانی بینالمللی 2024 دانشکدههای پزشکی و ...

مراسم اختتامیه مدرسه زمستانی بینالمللی 2024 دانشکدههای پزشکی و ...
این دوره با همکاری انجمن علمی طب سنتی ایران (شعبه کرمان)، دانشکده طب ایرانی و دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد. در این دوره ...

برگزاری مدرسه زمستانی طب سنتی در دانشکده طب ایرانی - روابط عمومی

برگزاری مدرسه زمستانی طب سنتی در دانشکده طب ایرانی - روابط عمومی
دومین مدرسه زمستانه طب ایرانی و داروسازی سنتی برگزار شد

برگزاری مدرسه زمستانی بینالمللی ۲۰۲۴ دانشگاه علوم پزشکی تهران ...

برگزاری مدرسه زمستانی بینالمللی ۲۰۲۴ دانشگاه علوم پزشکی تهران ...
a3l.ir › طب سنتی

برگزاری مدرسه زمستانی بینالمللی ۲۰۲۴ دانشگاه علوم پزشکی تهران - مهر

برگزاری مدرسه زمستانی بینالمللی ۲۰۲۴ دانشگاه علوم پزشکی تهران - مهر
دومین مدرسه زمستانه با موضوع "آشنایی با مفاهیم پایه در داروسازی سنتی و کاربرد منطقی مفردات" 1 بهمن ماه در سالن کنفرانس پورسینا مرکز آموزش مداوم برگزار شد.

اولین مدرسه زمستانه آشنایی با طب و داروسازی سنتی - ایوند

اولین مدرسه زمستانه آشنایی با طب و داروسازی سنتی - ایوند
آرشیو اخبار - روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

برگزاری مدرسه زمستانی بینالمللی ۲۰۲۴ دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری مدرسه زمستانی بینالمللی ۲۰۲۴ دانشگاه علوم پزشکی تهران
pr.kmu.ac.ir › NewsArchive › آرشیو-اخبار
منبع خبر : pm.kmu.ac.ir