روز شمار هفته پرستاری اعلام شد

روز شمار هفته پرستاری اعلام شد
معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز شمار هفته پرستار را اعلام کرد.
منبع خبر : behdasht.gov.ir