سومین انتخابات هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران شعبه کرمان برگزار شد

سومین انتخابات هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران شعبه کرمان، سه شنبه 14 تیرماه در سالن کنفرانس دانشکده طب ایرانی برگزار شد.

سومین انتخابات هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران شعبه کرمان

سومین انتخابات هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران شعبه کرمان

سومین انتخابات هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران شعبه کرمان

سومین انتخابات هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران شعبه کرمان
سومین انتخابات هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران شعبه کرمان

صفحه اختصاصی انجمن علمی طب سنتی ایران - IMA-NEt.IR

صفحه اختصاصی انجمن علمی طب سنتی ایران - IMA-NEt.IR
a3l.ir › طب سنتی

انجمن علمی طب سنتی ایران | صفحه اصلی

انجمن علمی طب سنتی ایران | صفحه اصلی
سومین انتخابات هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران شعبه کرمان، سه شنبه 14 تیرماه در سالن کنفرانس دانشکده طب ایرانی برگزار شد. منبع خبر : pm.kmu.

انجمن علمی مامایی ایران

انجمن علمی مامایی ایران
سومین انتخابات هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران شعبه کرمان

نتایج انتخابات انجمن علمی طب سنتی | صبح امید

نتایج انتخابات انجمن علمی طب سنتی | صبح امید
a3l.ir › طب سنتی

نتایج نهایی چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی طب ...

نتایج نهایی چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی طب ...
سومین انتخابات هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران شعبه کرمان، سه شنبه 14 تیرماه در سالن کنفرانس دانشکده طب ایرانی برگزار شد. منبع خبر : pm.kmu. انجمن علمی ...

vocab.txt - Hugging Face

vocab.txt - Hugging Face
صفحه اختصاصی انجمن علمی طب سنتی ایران - IMA-NEt.IR

انجمن علمی دانشجویی طب سنتی ایرانی و طب مکمل آغاز به کار کرد | News

انجمن علمی دانشجویی طب سنتی ایرانی و طب مکمل آغاز به کار کرد | News
بازرس, ۱۴۰۰/۰۵/۰۵. تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن. عنوان انتخابات. تاریخ آغاز ... انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمی طب سنتی ايران. ۱۳۹۹/۱۲/۱۴.
منبع خبر : pm.kmu.ac.ir