شب، سکوت، مدافعان سلامت

شب، سکوت، مدافعان سلامت
عکاس: محمد نسیمی
منبع خبر : behdasht.gov.ir