شرافت و همتتان را پاس می دارم

شرافت و همتتان را پاس می دارم
وزیر بهداشت در نامه ای به مدیران و نیروهای حوزه سلامت، تاکید کرد که "ما سیاست زده و سیاست باز نیستیم، نیامده ایم تا برایمان کف بزنند و صندلی های بعدی را نشانه رویم، آمده ایم تا بسوزیم، تا فناشویم تا در پای عشق به مردم و سلامتشان جان نثار کنیم. ما اهل فرار از سختی های پیش رو به بهانه بی توجهی به تقاضاها و هشدارهای کارشناسی مان نیستیم."
منبع خبر : behdasht.gov.ir