عزم جدی وزارت بهداشت در ساماندهی مؤسسات آموزشی

دکتر جلیل کوهپایه زاده از عزم جدی وزارت بهداشت در ساماندهی و نظارت بر مؤسسات آموزشی فعال در حوزه سلامت خبر داد.
منبع خبر : pm.kmu.ac.ir