عملیات زیرزمینی علیه کووید

عملیات زیرزمینی علیه کووید
عکاس: محمد نسیمی
منبع خبر : behdasht.gov.ir