فهرست دارویی کشور پس از سه سال باز شد

فهرست دارویی کشور پس از سه سال باز شد
معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو گفت: صنعت داروسازی یک صنعت راهبردی و دارو هم کالایی راهبردی است. صنعتی که ۹۸ درصد عددی این کالا را تولید می‌کند، نخبگان داروسازی ما هستند. بنابراین یکی از وظایف ما به عنوان دولت این است که حمایت گسترده‌ای از این صنعت و همزمان از بیماران هم حمایت جدی داشته باشیم.
منبع خبر : behdasht.gov.ir