نشاط و شادی مسافران نوروزی و مردم اصفهان با جاری شدن آب در زاینده‌رود

نشاط و شادی مسافران نوروزی و مردم اصفهان با جاری شدن آب در زاینده‌رود


نشاط و شادی مسافران نوروزی و مردم اصفهان با جاری شدن آب در زایندهرود

نشاط و شادی مسافران نوروزی و مردم اصفهان با جاری شدن آب در زایندهرود

نشاط و شادی مسافران نوروزی با جاری شدن زایندهرود اصفهان - خبرگزاری موج

نشاط و شادی مسافران نوروزی با جاری شدن زایندهرود اصفهان - خبرگزاری موج
نشاط و شادی مسافران نوروزی و مردم اصفهان با جاری شدن آب در زایندهرود

فیلم| جاری بودن زایندهرود به اصفهان زندگی دوباره میبخشد

فیلم| جاری بودن زایندهرود به اصفهان زندگی دوباره میبخشد
www.iribnews.ir › عکس › استانها

نشاط و شادی مسافران نوروزی با جاری شدن زاینده رود اصفهان - موج - قطره

نشاط و شادی مسافران نوروزی با جاری شدن زاینده رود اصفهان - موج - قطره
محور تاریخی گردشگری زاینده رود در جهت شرق به غرب این شهر کهن واقع شده است و با توجه به وجود آثار گوناگون تاریخی و بوستانهای بزرگ در دوسوی کرانه ...

عکس/ نشاط مسافران نوروزی با جاری شدن آب در زایندهرود - مشرق نیوز

عکس/ نشاط مسافران نوروزی با جاری شدن آب در زایندهرود - مشرق نیوز
نشاط و شادی مسافران نوروزی با جاری شدن زایندهرود اصفهان - خبرگزاری موج

نشاط و شادی مسافران نوروزی و مردم اصفهان با جاری شدن آب در زاینده رود

نشاط و شادی مسافران نوروزی و مردم اصفهان با جاری شدن آب در زاینده رود
www.mojnews.com › استانها › اصفهان

عکس/ نشاط مسافران نوروزی با جاری شدن آب در زایندهرود

عکس/ نشاط مسافران نوروزی با جاری شدن آب در زایندهرود
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اصفهان گفت: خروجی سد زایندهرود با هدف توزیع بخشی از حقابه کشاورزی شرق اصفهان افزایش یافت. محمود ...

عکس/ نشاط مسافران نوروزی با جاری شدن آب در زایندهرود - مشرق

عکس/ نشاط مسافران نوروزی با جاری شدن آب در زایندهرود - مشرق
فیلم| جاری بودن زایندهرود به اصفهان زندگی دوباره میبخشد

نشاط و شادی مسافران نوروزی با جاری شدن زاینده رود اصفهان - خبر فارسی

نشاط و شادی مسافران نوروزی با جاری شدن زاینده رود اصفهان - خبر فارسی
farsnews.ir › isfahan › فیلم| جاری بودن زایندهرود به ا...
منبع خبر : iribnews.ir