نمایش یکی از نفیس‌ترین شاهنامه‌های تاریخی در کاخ گلستان

نمایش یکی از نفیس‌ترین شاهنامه‌های تاریخی در کاخ گلستان
به‌مناسبت گرامی‌داشت پایان سرایش شاهنامه، یکی از نفیس‌ترین شاهنامه‌های محفوظ در گنجینه کاخ گلستان با عنوان برنامه «آنگه ستایش خرد» به نمایش گذاشته شده است.

نمایش یکی از نفیسترین شاهنامههای تاریخی در کاخ گلستان - YouTube

نمایش یکی از نفیسترین شاهنامههای تاریخی در کاخ گلستان - YouTube

نمایش یکروزه نسخه نفیس شاهنامه در کاخ گلستان - ایسنا

نمایش یکروزه نسخه نفیس شاهنامه در کاخ گلستان - ایسنا
نمایش یکی از نفیس ترین شاهنامه های تاریخی در کاخ گلستان

نمایش نفیسترین نسخه شاهنامه در کاخ گلستان | خبرگزاری صدا و سیما

نمایش نفیسترین نسخه شاهنامه در کاخ گلستان | خبرگزاری صدا و سیما
نمایش یکی از نفیسترین شاهنامههای تاریخی در کاخ گلستان

نمایش یکی از نفیس ترین شاهنامه های تاریخی در کاخ گلستان

نمایش یکی از نفیس ترین شاهنامه های تاریخی در کاخ گلستان
نمایش یکی از نفیسترین شاهنامههای تاریخی در کاخ گلستان - YouTube

درقالب برنامه
منبع خبر : iribnews.ir