واکسن کووبرکت کی به دست مردم می‌رسد؟

مدیر اجرایی طرح واکسن "کووایران برکت"، در ارتباط با آخرین روند تولید واکسن کووایران، توضیحاتی ارائه داد.
منبع خبر : alef.ir