چمران چه کرد که امام (ره) فرمود مثل چمران بمیرید؟!

چمران چه کرد که امام (ره) فرمود مثل چمران بمیرید؟!
روایت‌هایی از مرحوم ابوالفضل کاظمی

چمران چه کرد که امام (ره) فرمود مثل چمران بمیرید؟! - خبرگزاری صدا و سیما

چمران چه کرد که امام (ره) فرمود مثل چمران بمیرید؟! - خبرگزاری صدا و سیما

چمران چه کرد که امام (ره) فرمود مثل چمران بمیرید؟! - آپارات

چمران چه کرد که امام (ره) فرمود مثل چمران بمیرید؟! - آپارات
چمران چه کرد که امام (ره) فرمود مثل چمران بمیرید؟! - خبرگزاری صدا و سیما

چمران چه کرد که امام (ره) فرمود مثل چمران بمیرید؟! - سلامت

چمران چه کرد که امام (ره) فرمود مثل چمران بمیرید؟! - سلامت
www.iribnews.ir › فیلم › عمومی

چمران چه کرد که امام (ره) فرمود مثل چمران بمیرید؟! - نماوید

چمران چه کرد که امام (ره) فرمود مثل چمران بمیرید؟! - نماوید
چمران چه کرد که امام (ره) فرمود مثل چمران بمیرید؟! روایتهایی از مرحوم ابوالفضل کاظمی. تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰- ۰۰:۵۰. Video Player is loading. Play Video.

چمران چه کرد که امام (ره) فرمود مثل چمران بمیرید؟! - صاحبخبر

چمران چه کرد که امام (ره) فرمود مثل چمران بمیرید؟! - صاحبخبر
چمران چه کرد که امام (ره) فرمود مثل چمران بمیرید؟! - آپارات

امام خمینی(ره): مثل
منبع خبر : iribnews.ir