کارت دعوت مردمی برای روز قدس ۱۴۰۳

کارت دعوت مردمی برای روز قدس ۱۴۰۳


کارت دعوت مردمی برای روز قدس ۱۴۰۳ - خبرگزاری صدا و سیما

کارت دعوت مردمی برای روز قدس ۱۴۰۳ - خبرگزاری صدا و سیما

دعوت از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس ...

دعوت از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس ...
کارت دعوت مردمی برای روز قدس ۱۴۰۳ - خبرگزاری صدا و سیما

دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس - خبرگزاری مهر

دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس - خبرگزاری مهر
www.iribnews.ir › فیلم › اجتماعی

استقبال از روز جهانی قدس با شعار
منبع خبر : iribnews.ir