کارگاه آموزشی طرح ادغام آموزه های طب ایرانی برگزار شد

کارگاه طرح ادغام آموزه های طب ایرانی برای ترویج سبک زندگی سالم در نظام سلامت در سالن آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.

کارگاه آموزشی طرح ادغام آموزه های طب ایرانی برگزار شد - سلامت

کارگاه آموزشی طرح ادغام آموزه های طب ایرانی برگزار شد - سلامت

اولین دوره کارگاه های آموزشی آموزه های طب ایرانی در معاونت بهداشت ...

اولین دوره کارگاه های آموزشی آموزه های طب ایرانی در معاونت بهداشت ...
کارگاه آموزشی طرح ادغام آموزه های طب ایرانی برگزار شد - سلامت

برگزاری کارگاه ترویج شیوه زندگی سالم بر اساس آموزه های طب ایرانی ...

برگزاری کارگاه ترویج شیوه زندگی سالم بر اساس آموزه های طب ایرانی ...
a3l.ir › طب سنتی

اخبار > کارگاه آموزشی طب ایرانی برای گروه های هدف مراقبان سلامت ...

اخبار > کارگاه آموزشی طب ایرانی برای گروه های هدف مراقبان سلامت ...
کارگاه طرح ادغام آموزه های طب ایرانی برای ترویج سبک زندگی سالم در نظام سلامت در سالن آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.کارگاه آموزشی طرح اد.

مرحله نخست ادغام آموزههای طب ایرانی در نظام سلامت در ۱۴ دانشگاه اجرا شد

مرحله نخست ادغام آموزههای طب ایرانی در نظام سلامت در ۱۴ دانشگاه اجرا شد
اولین دوره کارگاه های آموزشی آموزه های طب ایرانی در معاونت بهداشت ...

مرحله نخست ادغام آموزههای طب ایرانی در نظام سلامت در ۱۴ دانشگاه اجرا شد ...

مرحله نخست ادغام آموزههای طب ایرانی در نظام سلامت در ۱۴ دانشگاه اجرا شد ...
اولین دوره کارگاه آموزشی ادغام برنامه ترویج شیوه زندگی سالم بر اساس آموزه های طب ایرانی با هدف بهبود سبک زندگی بر اساس آموزه های طب ایرانی ...

طرح ادغام طب سنتی در نظام ارائه خدمات سلامت سطح اول در کاشان کلید خورد

طرح ادغام طب سنتی در نظام ارائه خدمات سلامت سطح اول در کاشان کلید خورد
برگزاری کارگاه ترویج شیوه زندگی سالم بر اساس آموزه های طب ایرانی ...

برگزاری کارگاه طب ایرانی - دانشکده پرستاری و مامایی

برگزاری کارگاه طب ایرانی - دانشکده پرستاری و مامایی
کارگاه آموزشی ترویج شیوه زندگی سالم بر اساس آموزه های طب ایرانی در مرکز بهداشت گمیشان برگزار شد . این کارگاه آموزشی به همت واحد سلامت خانواده و پیرو ادغام ...

دانشکده طب سنتی ایرانی: صفحه اصلی

دانشکده طب سنتی ایرانی: صفحه اصلی
اخبار > کارگاه آموزشی طب ایرانی برای گروه های هدف مراقبان سلامت ...
منبع خبر : pm.kmu.ac.ir