کارگاه آموزشی طرح ادغام آموزه های طب ایرانی برگزار شد

کارگاه طرح ادغام آموزه های طب ایرانی برای ترویج سبک زندگی سالم در نظام سلامت در سالن آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.

کارگاه آموزشی طرح ادغام آموزه های طب ایرانی برگزار شد - سلامت

کارگاه آموزشی طرح ادغام آموزه های طب ایرانی برگزار شد - سلامت

کارگاه آموزشی طب ایرانی برای گروه های هدف مراقبان سلامت ومامابرگزار ...

کارگاه آموزشی طب ایرانی برای گروه های هدف مراقبان سلامت ومامابرگزار ...
کارگاه آموزشی طرح ادغام آموزه های طب ایرانی برگزار شد - سلامت

اخبار > کارگاه آموزشی طب ایرانی برای گروه های هدف مراقبان سلامت ...

اخبار > کارگاه آموزشی طب ایرانی برای گروه های هدف مراقبان سلامت ...
a3l.ir › طب سنتی

اولین دوره کارگاه های آموزشی آموزه های طب ایرانی در معاونت بهداشت ...

اولین دوره کارگاه های آموزشی آموزه های طب ایرانی در معاونت بهداشت ...
کارگاه طرح ادغام آموزه های طب ایرانی برای ترویج سبک زندگی سالم در نظام سلامت در سالن آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.کارگاه آموزشی طرح اد.

برگزاری کارگاه ترویج شیوه زندگی سالم بر اساس آموزه های طب ایرانی ...

برگزاری کارگاه ترویج شیوه زندگی سالم بر اساس آموزه های طب ایرانی ...
کارگاه آموزشی طب ایرانی برای گروه های هدف مراقبان سلامت ومامابرگزار ...

مرحله نخست ادغام آموزههای طب ایرانی در نظام سلامت در ۱۴ دانشگاه اجرا شد

مرحله نخست ادغام آموزههای طب ایرانی در نظام سلامت در ۱۴ دانشگاه اجرا شد
... طرح ادغام طب ایرانی درنظام شبکه ، کارگاه آموزشی ادغام آموزه های طب ایرانی ... هدف مراقبان سلامت ، ماماوناظران سلامت به مدت سه روز درسه گروه برگزار گردید .

مرحله نخست ادغام آموزههای طب ایرانی در نظام سلامت در ۱۴ دانشگاه اجرا شد ...

مرحله نخست ادغام آموزههای طب ایرانی در نظام سلامت در ۱۴ دانشگاه اجرا شد ...
اخبار > کارگاه آموزشی طب ایرانی برای گروه های هدف مراقبان سلامت ...

طرح ادغام طب سنتی در نظام ارائه خدمات سلامت سطح اول در کاشان کلید خورد

طرح ادغام طب سنتی در نظام ارائه خدمات سلامت سطح اول در کاشان کلید خورد
این کارگاه توسط گروه مرکز جوانی جمعیت وسلامت خانواده حوزه معاونت بهداشتی برگزار شد ، دراین جلسه ابتدا دکترروکی مدیر گروه مرکز اهداف کار گاه رابیان نمودند وسپس ...

معرفی گروه طب ایرانی | دانشکده پزشکی

معرفی گروه طب ایرانی | دانشکده پزشکی
اولین دوره کارگاه های آموزشی آموزه های طب ایرانی در معاونت بهداشت ...
منبع خبر : pm.kmu.ac.ir