کارگاه "زیستن با تمام وجود" در دانشکده طب ایرانی برگزار شد

از سلسله کارگاه های مهارت های فردی با موضوع "زیستن با تمام وجود" 27 اردیبهشت ماه در سالن کنفرانس دانشکده طب ایرانی برگزار شد.

کارگاه "زیستن با تمام وجود" در دانشکده طب ایرانی برگزار شد - سلامت

کارگاه "زیستن با تمام وجود" در دانشکده طب ایرانی برگزار شد - سلامت

دانشکده طب ایرانی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده طب ایرانی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
کارگاه "زیستن با تمام وجود " در دانشکده طب ایرانی برگزار شد

جلسه گروه آموزشی طب ایرانی در دانشکده طب ایرانی برگزار شد | News

جلسه گروه آموزشی طب ایرانی در دانشکده طب ایرانی برگزار شد | News
وجود "

مراسم تکریم و معارفه رؤسای پیشین و جدید دانشکده طب ایرانی با حضور ...

مراسم تکریم و معارفه رؤسای پیشین و جدید دانشکده طب ایرانی با حضور ...
کارگاه "زیستن با تمام وجود" در دانشکده طب ایرانی برگزار شد - سلامت

دانشکده طب ایرانی - دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشکده طب ایرانی - دانشگاه علوم پزشکی ایران
a3l.ir › طب سنتی

دانشکده طب ایرانی | EDO - دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشکده طب ایرانی | EDO - دانشگاه علوم پزشکی ایران
از سلسله کارگاه های مهارت های فردی با موضوع "زیستن با تمام وجود" 27 اردیبهشت ماه در سالن کنفرانس دانشکده طب ایرانی برگزار شد.

دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل
وجود"
منبع خبر : pm.kmu.ac.ir