کدام استان رکورد رعایت پروتکل‌های بهداشتی را زد؟

گزارش آخرین وضعیت اجرای شیوه نامه‌های بهداشتی در کشور از تاریخ ۱ تا ۸ اردیبهشت نشانگر روند افزایش درصد رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بیشتر استان‌های کشور بوده است.
منبع خبر : alef.ir