مدیرعامل خانه کتاب: پیگیر ثابت ماندن قیمت‌ها هستیم

مدیرعامل خانه کتاب: پیگیر ثابت ماندن قیمت‌ها هستیم
مدیرعامل خانه کتاب گفت: پیگیر نوسانات نرخ ارز برای ثابت ماندن قیمت کتاب‌ها و امکان خرید بیشتر از ناشران آثار خارجی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هستیم.

مدیرعامل خانه کتاب: پیگیر ثابت ماندن قیمتها هستیم | خبرگزاری صدا ...

مدیرعامل خانه کتاب: پیگیر ثابت ماندن قیمتها هستیم | خبرگزاری صدا ...

مدیرعامل خانه کتاب: پیگیر ثابت ماندن قیمت ها هستیم

مدیرعامل خانه کتاب: پیگیر ثابت ماندن قیمت ها هستیم
مدیرعامل خانه کتاب: پیگیر ثابت ماندن قیمتها هستیم | خبرگزاری صدا ...

خانه کتاب و ادبیات ایران: صفحه اصلی

خانه کتاب و ادبیات ایران: صفحه اصلی
www.iribnews.ir › علمی و فرهنگی › کتاب و مطبوعات

پیام-مدیرعامل-خانه-کتاب-و-ادبیات-ایران-به-مناسبت-روز-خبرنگار

پیام-مدیرعامل-خانه-کتاب-و-ادبیات-ایران-به-مناسبت-روز-خبرنگار
مدیرعامل خانه کتاب گفت: پیگیر نوسانات نرخ ارز برای ثابت ماندن قیمت کتابها و امکان خرید بیشتر از ناشران آثار خارجی در نمایشگاه بین المللی ...

اخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی - خبربان

اخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی - خبربان
مدیرعامل خانه کتاب: پیگیر ثابت ماندن قیمت ها هستیم

پرسش و پاسخ حقوقی

پرسش و پاسخ حقوقی
مدیرعامل خانه کتاب گفت: پیگیر نوسانات نرخ ارز برای ثابت ماندن قیمت کتاب ها و امکان خرید بیشتر از ناشران آثار خارجی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هستیم.

ساعدی: ثابت ماندن نرخ گندم اجحاف به کشاورزان است - ایسنا

ساعدی: ثابت ماندن نرخ گندم اجحاف به کشاورزان است - ایسنا
خانه کتاب و ادبیات ایران: صفحه اصلی

رفع خطاهای لیست بیمه تامین اجتماعی - پرشین حساب

رفع خطاهای لیست بیمه تامین اجتماعی - پرشین حساب
خانه کتاب و ادبیات ایران موسسه ای غیرانتفاعی و غیردولتی است که به منظور نشر فرهنگ و تمدن اسلامی و با انگیزه اعتلا و شکوفایی شئون فرهنگ، کتاب و ادبیات ایران ...

درمان افسردگی از سیر تا پیاز - دکتر ترانه موذنی

درمان افسردگی از سیر تا پیاز - دکتر ترانه موذنی
پیگیر
منبع خبر : iribnews.ir