خانواده‌ کارآفرین در کاشان

خانواده‌ کارآفرین در کاشان
اشتغال جوانان روستایی ثمره گلاب گیری خانواده‌ای کارآفرین در نشلج کاشان است.
منبع خبر : iribnews.ir