برگزاری آزمون جامع دانشجویان PhDدانشکده طب ایرانی کرمان

آزمون جامع دانشجویان PhDدانشکده طب ایرانی کرمان، 23 اسفند ماه با حضور چهار نفر از دستیاران طب سنتی ایرانی ورودی 99 برگزار شد.

برگزاری آزمون جامع دانشجویان PhDدانشکده طب ایرانی کرمان

برگزاری آزمون جامع دانشجویان PhDدانشکده طب ایرانی کرمان

برگزاری آزمون جامع دانشجویان PhD دانشکده طب سنتی ایرانی کرمان

برگزاری آزمون جامع دانشجویان PhD دانشکده طب سنتی ایرانی کرمان
برگزاری آزمون جامع دانشجویان PhD دانشکده طب ایرانی کرمان

برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری در استان کرمان

برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری در استان کرمان
برگزاری آزمون جامع دانشجویان PhDدانشکده طب ایرانی کرمان

منابع برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

منابع برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱
برگزاری آزمون جامع دانشجویان PhDدانشکده طب ایرانی کرمان

آموزش و تحصیلات تکمیلی - دانشکده طب ایرانی

آموزش و تحصیلات تکمیلی - دانشکده طب ایرانی
a3l.ir › طب سنتی

آزمون جامع دانشجویان دانشکده طب سنتی کرمان برگزار شد

آزمون جامع دانشجویان دانشکده طب سنتی کرمان برگزار شد
آزمون جامع دانشجویان PhD دانشکده طب سنتی ایرانی کرمان، 28 شهریور ماه با حضور سه نفر از دستیاران طب سنتی ایرانی ورودی های 97 و 98 برگزار شد.

شرایط تحصیل در رشته طب سنتی بدون آزمون سراسری - مرکز مشاوره آویژه

شرایط تحصیل در رشته طب سنتی بدون آزمون سراسری - مرکز مشاوره آویژه
برگزاری آزمون جامع دانشجویان PhD دانشکده طب سنتی ایرانی کرمان

آرشیو اخبار - روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آرشیو اخبار - روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
a3l.ir › طب سنتی

اطلاعیه ها - دانشگاه مذاهب اسلامی

اطلاعیه ها - دانشگاه مذاهب اسلامی
آزمون جامع دانشجویان PhD دانشکده طب سنتی ایرانی کرمان، 28 شهریور ماه با حضور سه نفر از دستیاران طب سنتی ایرانی ورودی های 97 و 98 برگزار شد.
منبع خبر : pm.kmu.ac.ir